Malzeme nedir, Malzeme ne demek

Malzeme; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

 • Gereç.
 • Bir eserin hazırlanmasında yararlanılan bilgi ve kaynakların tamamı

"Malzeme" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Türk tiyatro tarihi üzerinde çalışanlar için zengin malzeme ihtiva eden metni burada yayınlarken sadece bir iki noktaya işaret etmekle yetineceğim." - F. İz
 • "Kullanılacak tüm malzemeleri denetleyip her gelişmeden anında haberdar edilmek istiyordu." - E. Şafak

Malzeme hakkında bilgiler

Kullanılabilir cisimler yapmak amacı ile doğal ya da yapay olarak üretilmiş maddelere malzeme denir. Günümüzde birçok malzeme çeşidi bulunmaktadır, bunlar şöyle gruplandırılabilir.

Malzeme ile ilgili Cümleler

 • Malzemelerde hiçbir sorun yoktu.
 • Onlar tıbbi malzeme getirdiler.
 • Malzemelere ödemek için paraya ihtiyaçları vardı.
 • Malzeme almaya geldim.
 • Malzemeler olmadan, onun ordusu çok uzun savaşamadı.
 • Malzeme getirdim.
 • Bu malzemeden herhangi birini istiyor musun?
 • Bu iki pantolon farklı malzemelerden yapılmaktadır.
 • Malzemeleri iyi karıştır!
 • Biraz daha malzemeye ihtiyacım var.
 • Malzemeler çok yetersizdi.
 • Un ve diğer malzemeler için kente gidiyorum.
 • Bazı yeni malzemelere ihtiyacım var.
 • Bu iyi malzeme mi?

Malzeme anlamı, kısaca tanımı:

Güzellik malzemesi : Makyaj malzemesi.

Temizlik malzemesi : Temizlik için kullanılan sabun, deterjan, süpürge, çeşitli boy ve ebatta fırça, bez vb. gereçlerin tümü.

 

Yapı malzemesi : İnşaatın yapımında kullanılan her türlü malzeme.

Gereç : Belirli bir işi yapmak için kullanılması gereken maddeler, malzeme, materyal.

Eser : Soyut kavramlarda belirti. İz, işaret, im. Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt. Yayın, kitap, yapıt.

Yarar : Bir işten elde edilen iyi sonuç, fayda, avantaj. Yarayan, elverişli, uygun. Çıkar.

Bilgi : Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler. Bilim.

Kaynak : Gelir, kazanç, sağlık vb.ni sağlayıcı öge. Araştırma ve incelemede yararlanılan belge, referans. Sırayı beklemeden başkalarının hakkını alarak mevcut sıranın ön taraflarına girme işi. İki metal veya yapay parçayı ısıl yolla birleştirme yöntemi, kaynaştırıp yapıştırma işi. Herhangi bir enerjinin oluşup çevreye yayıldığı yer. Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba, göz. Bir şeyin çıktığı yer, menşe. Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı veya eserlerin bütünü, literatür.

Tamam : Yanlış ve yalan olmayan, doğru. Bütün, tüm. Evet. Eksiksiz. Beğenilmeyen bir iş veya öneri karşısında söylenen bir söz. Tamamlanmış, bitmiş.

Cisim : Doğada element, bileşik veya bunların karışımları hâlinde bulunan, kütlesi ve ağırlığı olan, duyularla algılanabilen şey. Gövde, beden, vücut.

 

Diğer dillerde Malzeme anlamı nedir?

İngilizce'de Malzeme ne demek? : n. material, materiel, necessaries, provisions, stock, requisite, outfit, apparatus, furnishing, furniture, kit, makings, turnout, utensil, findings, instruments, topping, ingredient

Fransızca'da Malzeme : équipements, matériel [le], articles

Almanca'da Malzeme : n. Gerät, Gut, Material, Zeug

Rusça'da Malzeme : n. материал (M)

adj. материальный