Manşet nedir, Manşet ne demek

Manşet; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Gömleğin kol ağzına geçirilen, genellikle çift katlı kumaştan yapılmış olan bölüm, kolluk.
  • Voleybolda topa vuruş biçimi.
  • Gazetelerin ilk sayfasına iri puntolarla konulan başlık

"Manşet" ile ilgili cümle

  • "Naci, masasında bir sürü gazete, manşetlerine ibret ve hayretle bakıyor ve kelimesi kelimesine içinden geçiriyor." - N. F. Kısakürek

Manşet anlamı, kısaca tanımı:

Manşet almak : Voleybolda karşı takımın attığı servisi karşılamak.

Genel : Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Bir genelleme sonucunda elde edilen. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi.

Çift : Bir erkek ve bir dişiden oluşan iki eş. Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan (nesneler). Toprağı sürmek için birlikte koşulan iki hayvan. Küçük maşa veya cımbız.

Katlı : Katı veya katları olan. Katlanmış, bükülmüş.

Kumaş : Pamuk, yün, ipek vb.nden makinede dokunmuş her türlü dokuma. Varlığı ve kişiliği oluşturan nitelik veya malzeme.

Bölüm : Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon. Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik. Çağ, devir. Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı. Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım. Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman.

 

Kolluk : Kollara takılan ve dikkati çekmesi istenen görevlilerin kimliklerini gösteren şerit. İş yaparken giysiyi korumak için bilekten dirseğe kadar kola geçirilen, genellikle koyu renkli kumaştan dikilmiş parça. Güvenliği sağlamakla görevli polis veya jandarma. Gömlek kollarının ucundaki iliklenen bölüm, manşet.

Gazete : Politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve bilgi vermek için yorumlu veya yorumsuz, her gün veya belirli zaman aralıklarıyla çıkarılan yayın. Bu yayının yönetildiği, hazırlandığı, basıldığı yer.

Vuruş : Bir kuvvetin etkileme süresi ile şiddetinin çarpımından çıkarılan nicelik. Vurma işi. Bir ölçüyü oluşturan eşit sürelerden her biri, darp. Tempo.

Manşet ile ilgili Cümleler

  • Bu sabah gözüme manşet takıldı.
  • Ali gazeteyi aldı ve manşetleri okudu.

Diğer dillerde Manşet anlamı nedir?

İngilizce'de Manşet ne demek? : [Manset] n. headline, heading, streamer headline, streamer, cuff, wristband, caption, frill, screamer

Fransızca'da Manşet : gros titre, manchette [la]

Almanca'da Manşet : n. Manschette, Schlagzeile

Rusça'da Manşet : n. манжета (F), шапка (F), заголовок (M), аншлаг (M)