Manevi nedir, Manevi ne demek

Manevi; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"Manevi" ile ilgili cümleler

  • "Çağımızın en belirgin manevi yanının, insan varlığının tümlüğünü araştırmak olduğunu unutmayalım." - S. Hilav

Manevi kısaca anlamı, tanımı:

Manevi evlat : Bir kişinin kanunlara göre evlat edindiği kimse.

Manevi ilim : Anlayış yöntemini esas alan bilim dalı.

Manevi tazminat : Kişilik haklarına karşı işlenen suçlara ilişkin dava sonucunda ödenmesine karar verilen bedel.

Manevi zarar : Manevi yönden uğranılan kayıp.

Maneviyat : Maddi olmayan, manevi şeyler. Yürek gücü, moral.

Maneviyatı bozulmak : Moral gücü sarsılmak.

Maneviyatı kuvvetli tutmak : Karşılaşılan zorluklara dayanabilmek için güçlü olabilmek.

Maneviyatını kırmak : Moral gücünü sarsmak.

Görülme : Görülmek işi.

Ruhani : Dinle ilgili, dinî bir havası olan, manevi, cismani karşıtı. Din ve mezhep işlerini ele alan, bunlarla ilgili bulunan. Ruhla ilgili.

Tinsel : Maddeyle ilgisi olmayan, manevi olan, spiritüel. Manevi, özdeksel karşıtı.

Maddi : Maddeden oluşan. Madde ile ilgili, maddesel, özdeksel, manevi karşıtı. Maddesel. Mal, para, varlıkla ilgili olan.

 

Karşıt : Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast.

Maneviyet : Maneviyat

Manevi ile ilgili Cümleler

  • Ali bana manevi destek verdi.
  • Herkesin yarattığı, her türlü bilim, edebiyat veya sanat eserlerinden mütevellit manevi ve maddi menfaatlerin korunmasına hakkı vardır.
  • Ben sana manevi destek vereceğim.
  • Ali manevi destek kullanabildi.
  • Bunun manevi değeri var.
  • Onlar ona hem maddi hem de manevi destek verdiler.
  • Neden bazı insanlar et yemenin manevi açıdan yanlış olduğunu düşünüyor?

Diğer dillerde Manevi anlamı nedir?

İngilizce'de Manevi ne demek? : adj. moral, spiritual, inner, bodiless, unearthly, unworldly, ghostlike, ghostly, incorporeal, intangible

Fransızca'da Manevi : moral/e, spirituel/le, adoptif/ive

Almanca'da Manevi : geistig, innerlich

Rusça'da Manevi : adj. моральный, духовный, душевный, приемный