Manifesto nedir, Manifesto ne demek

Manifesto; bir ticaret terimidir. kökeni italyanca dilinden gelmektedir.

  • Bir gemideki malları göstermek için kaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen liste.
  • Bildiri
  • Toplumsal bir hareketin siyasal inanç ve amaçlarının açık ifadesi.

İktisat alanındaki kelime anlamı:

[Bakınız: bildiri]

İngilizce'de Manifesto ne demek? Manifesto ingilizcesi nedir?:

manifesto

Manifesto hakkında bilgiler

Toplumsal bir hareketin duyurulması ve savların belirtilmesi üzerine kurulan, bir akımın, bir hareketin oluşunu bildiren yazılara manifesto ya da bildiri denmektedir.

Manifesto kısaca anlamı, tanımı:

Bildiri : Bilimsel bir konuyu ele alan ve bilimsel bir toplantıda okunup tartışılan yazı, tebliğ. Resmî bir makam, kurum veya resmî olmayan bir örgüt, topluluk tarafından herhangi bir durumu ilgililere duyurmak için yazılan yazı, tebliğ, deklarasyon, manifesto.

Toplumsal : Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimai, maşerî, sosyal.

Hareket : Deprem. Bir parçanın yavaşlık, çabukluk derecesi. Demir yollarında katarların düzenlenmesi ve hangi saatlerde yola çıkıp hangi duraklarda karşılaşacaklarını düzenleme işleri. Belirli bir amaca varmak için birbiri ardınca yapılmış olan ilerlemeler, akım. Davranış, tutum. Devinim. Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim, aksiyon. Yola çıkma. Vücudu oynatma, kıpırdatma veya kımıldanma. Kas ve eklemlerin, belli doğal şartlar içerisinde işlemeleri sonucu vücut bölümlerinde düzenli ve olumlu etkilerle oluşturdukları yer değişimi.

 

Mani : Kişinin sevinç, güven ve her türlü etkinliğinin normal olmayan bir biçimde arttığı ruh hastalığı.

Gemi : Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine.

Göstermek : Görülmesini sağlamak, görmesine yol açmak. Kanıtla inandırmak. Sert bir biçimde karşılık vermek. Öğretmek, açıklamak. Herhangi bir biçimde değerlendirmeye yol açmak. Görünmek, benzemek. Güzelliğini ortaya çıkarmak, temsil etmek. Birini veya bir şeyi işaretle belirtmek. Yapmasını söylemek, görevlendirmek. Belirtmek, anlatmak. Etmek. Bir şeyin etkisi altında tutulmak.

Kaptan : Balkanlarda çete savaşı yapan milis gücünde çarpışan kimse, efe. Yolcu otobüsü sürücüsü. Kaptan pilot. Gemi yönetimiyle ilgili en yüksek görevli. Takım oyunlarında takımı temsil eden kimse.

Taraf : Yöre, yer. Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi. Yön, yan, doğrultu. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Bir şeyin belli bölümü, kısmı.

Boşaltma : Boşaltmak işi.

İşlem : Bir amaca ulaşmak için tutulan yol, prosedür. Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele. Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi. Bir işi sonuçlandırmak için yapılmış olan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat. Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele. Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi.

 

Gümrük : Bir ülkeye giren veya bir ülkeden çıkan mal ve eşya üzerinden alınan vergi. Bu verginin alınması işlemiyle uğraşan devlet kuruluşu. Sınır kapılarında denetim ve gözetim işlerinin yapıldığı yer.

Duyuru : Herhangi bir olguyu, bir işi, bir durumu duyurmak için yayımlanan yazılı veya sözlü haber, ilan.

Diğer dillerde Manifesto anlamı nedir?

İngilizce'de Manifesto ne demek? : n. public statement listing policies and objectives (made by a government, organization, etc.)

v. issue a public declaration listing policies and objectives, issue a manifesto

v. show, display, express, reveal, disclose, demonstrate, manifest, evince

Almanca'da Manifesto : n. Manifest

Rusça'da Manifesto : n. накладная (F)