Mantıkçı nedir, Mantıkçı ne demek

  • Mantık bilimiyle uğraşan kimse
  • Mantık derslerini veren öğretmen.
  • Kesin ve sağlam bir yönteme göre akıl yürüten kimse.

Mantıkçı tanımı, anlamı:

Mantık : Doğru düşünme sanatı ve bilimi. Düşüncenin ve düşüncenin varlık biçimlerinin, ögelerinin, türlerinin, olanaklarının, yasalarının ve düşünce bağlamlarının bilimi, lojik. Doğru düşünmenin yolu ve yöntemi.

Mantı : İçine kıyma konularak küçük bohçalar biçiminde dürülen hamur parçaları. Bu hamur parçalarıyla hazırlanan yemek.

Mantıkçılık : Bütün bilimleri matematik biçime indirgeyen ve matematiği mantığın bir uygulaması durumuna getiren öğreti. Mantık biliminin her şeyin üstünde olduğunu benimseyen felsefe.

Bilim : Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci. Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim.

Uğraş : Bir insanın yaptığı iş veya meslek, iş güç, meşguliyet. Bir kimsenin kendi isteğiyle seçerek ve zevk alarak yaptığı iş, iş güç, meşguliyet. Bir güçlüğü yenmek için gösterilen sürekli çaba, mücadele.

 

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Yöntem : Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot. Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika.

Akıl : Düşünce, kanı. Bellek. Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us. Öğüt, salık verilen yol.

Yürü : "devam et, git" anlamında kullanılan bir söz.

Ders : Öğrencinin öğrenmek zorunda olduğu bilgi. Bir olayın bellekte bıraktığı öğretici iz, öğüt, ibret. Bu bilgi aktarımı için ayrılan süre. Öğretmenin öğrenciye belirli bir sürede verdiği bilgi.

Öğretmen : Mesleği bilgi öğretmek olan kimse, hoca, muallim, muallime.

Mantıkçı yöntem : Öğrenim konularını, mantıklı bir düzen içinde ve kendi aralarındaki ilişkileri ön planda tutarak düzenleyen ve öğrencilerin öğrenme gücüyle konuların göreli zorluklarını dikkate almadan sıraya koyan öğretme yolu.

Diğer dillerde Mantıkçı anlamı nedir?

İngilizce'de Mantıkçı ne demek? : n. logician, dialectician

Fransızca'da Mantıkçı : logicien/ne [le][la]