Mantıkça nedir, Mantıkça ne demek

Mantıkça; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır.

  • Mantık bakımından, mantığa göre, mantıken

Mantıkça kısaca anlamı, tanımı:

Mantık : Doğru düşünme sanatı ve bilimi. Doğru düşünmenin yolu ve yöntemi. Düşüncenin ve düşüncenin varlık biçimlerinin, ögelerinin, türlerinin, olanaklarının, yasalarının ve düşünce bağlamlarının bilimi, lojik.

Mantı : Bu hamur parçalarıyla hazırlanan yemek. İçine kıyma konularak küçük bohçalar biçiminde dürülen hamur parçaları.

Bakım : Bakma işi. Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek. Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi.

Bakımından : Bakış veya görüş açısı yönünden, değerlendirme açısından. -e göre.

Göre : Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran. Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince.

Mantıken : Mantıkça.

Mantıkça çoğul : Topluluk ismi olmadığı halde cinsinin topunu birden anlatmak üzere kullanılan tekil kelime. ''Çocuğun biri", " işsizlik insanı üzer" örneklerinde çocuk ve insan mantıkça çoğuldur.

Mantıkça doğru önerme : Geçerli önerme.

Mantıkça kapalı önermeler kümesi : Tüm mantıksal sonuçlarını kapsayan önermeler kümesi. || Örn. Geçerli önermelerin tümünden oluşan küme mantıkça kapalı olduğu gibi, herhangi bir önerme kümesinin mantıksal sonuçlar kümesi de mantıkça kapalıdır.

 

Mantıkça özne : "Bu mektup benim tarafımdan yazıldı" söyleminde gramatikal özne ( GÖRÜNÜRDE ÖZNE veya ÖZNELİK, Sujet apparent ) "mektup" isede gerçek öznenin "ben" olduğu kolayca anlaşılır, buna MANTIKÇA ÖZNE denir."Bugün size gelen adam kardeşimdi" söyleminde gramatikal özne "adam" ise de mantıkçaözneyi "Bugün size gelen adam" kelime takımımeydana getirir. [Bakınız: gramerce özne]

Mantıkça yanlış önerme : Tutarsız önerme.

Mantıkça yüklem veya haber : "Gelen budur" veya "İyi olan budur" sözlerinde GRAMATİKAL HABER (Attribut grammatical) "bu" zamiri olduğu halde bu cümleler "Bu geldi" ve "Bu iyidir" değerinde olduğundan mantıkça, "Gelen" sözü yüklem, "iyi olan" sözü de haber sayılır. Bunlara DUYGUCA YÜKLEM veya HABER (Pr. ou Attr. pyshologique) de denir.