Mantıkça çoğul nedir, Mantıkça çoğul ne demek

Mantıkça çoğul; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir.

Teknik terim anlamı:

Topluluk ismi olmadığı halde cinsinin topunu birden anlatmak üzere kullanılan tekil kelime. ''Çocuğun biri", " işsizlik insanı üzer" örneklerinde çocuk ve insan mantıkça çoğuldur.

Mantıkça çoğul tanımı, anlamı

Çoğu : Bir şeyin büyük bölümü. Çok kimse

Çoğul : Çokluk, teklik karşıtı: Ordular. Geldik.

Mantı : İçine kıyma konularak küçük bohçalar biçiminde dürülen hamur parçaları. Bu hamur parçalarıyla hazırlanan yemek.

Mantık : Doğru düşünme sanatı ve bilimi. Düşüncenin ve düşüncenin varlık biçimlerinin, ögelerinin, türlerinin, olanaklarının, yasalarının ve düşünce bağlamlarının bilimi, lojik. Doğru düşünmenin yolu ve yöntemi.

Mantıkça : Mantık bakımından, mantığa göre, mantıken.

Topluluk ismi : Topluluk adı.

İşsizlik : İşsiz kalma, iş bulamama durumu. Bir iş yeri için durgunluk dönemi. Kişinin herhangi bir nedenle işini yitirmesi ve bir yenisini bulma çabası içine düşmesi durumu. Cari ücret düzeyinde emek sunumunun emek istemini aşması durumu. Bir ülkede, bölgede ya da anakentte, çalışma çağındaki insanların bir bölümünün, istençleri dışında, çalışmalıklı bir işten yoksun bulunmaları durumu. İşçilerin yetenekli oldukları alanlarda kendileri için çalışabilecek bir yer sağlayamamaları. İş gücü ve yerinin işçinin çalışmasını sağlayacak genişlik ve güçte olmaması. Bir toplumda, bir toplumsal kümede çalışma çağındaki nüfusun bir bölümünün istençleri dışında ücretli işten yoksun bulunması durumu.

 

Topluluk : Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet. Vücudun dolgun olma durumu. Sanatçı grubu. Aynı türden canlıların bir araya gelmesiyle oluşan küme. Aynı yerde bulunan insan kalabalığı. Müzik eserlerini birden fazla ses veya sazla seslendirmek için oluşturulan grup, ansambl.

Anlatmak : Bilgi vermek, izah etmek. Nakletmek. Bir konu üzerinde açıklama yapmak, açıklamada bulunmak.

Çoğuldu : Topluluk, sürü. Gürültü, çığıltı.

Anlatma : Anlatmak işi, ifham, ilam, tefhim.

Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük.

Birden : Bir defada. Birlikte, beraberce, hepsi bir arada. Ansızın.

Üzere : Amacıyla. Neredeyse. Şartıyla. Gibi.

Cinsi : Cinsel.

Kelim : Eğri boynuzlu koç, keçi.

İşsiz : İşi olmayan. Cari ücret düzeyinde çalışma istek ve yeteneğine sahip olmasına rağmen iş bulamayan kişi.

Birde : Birdenbire. Birden, aniden.

Diğer dillerde Mantık yasası anlamı nedir?

İngilizce'de Mantık yasası ne demek ? : logical law