Mantıkça özne nedir, Mantıkça özne ne demek

Mantıkça özne; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir.

Teknik terim anlamı:

"Bu mektup benim tarafımdan yazıldı" söyleminde gramatikal özne (GÖRÜNÜRDE ÖZNE veya ÖZNELİK, Sujet apparent) "mektup" isede gerçek öznenin "ben" olduğu kolayca anlaşılır, buna MANTIKÇA ÖZNE denir."Bugün size gelen adam kardeşimdi" söyleminde gramatikal özne "adam" ise de mantıkçaözneyi "Bugün size gelen adam" kelime takımımeydana getirir.

[Bakınız: gramerce özne].

Mantıkça özne anlamı, kısaca tanımı

Mantı : İçine kıyma konularak küçük bohçalar biçiminde dürülen hamur parçaları. Bu hamur parçalarıyla hazırlanan yemek

Mantık : Doğru düşünme sanatı ve bilimi. Düşüncenin ve düşüncenin varlık biçimlerinin, ögelerinin, türlerinin, olanaklarının, yasalarının ve düşünce bağlamlarının bilimi, lojik. Doğru düşünmenin yolu ve yöntemi.

Mantıkça : Mantık bakımından, mantığa göre, mantıken.

Özne : Bir cümlede bildirilen işi yapan, yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan kimse veya şey, fail, süje: Çocuk uyudu. Çocuk henüz küçüktür cümlelerinde çocuk sözü öznedir. Bilinci, sezgisi, düş gücü olan, bazı filozoflara göre de dış dünyaya karşıt olan birey.

Gramatikal özne : Cümlenin gramerce çözümünde ister gerçek, ister iğreti, ister görünürde olsun, özne olarak sayılan kelime.

 

Gramerce özne : Edilgen fiillerle kurulmuş olan cümlelerde, cümlenin öznesi gibi görünen fakat gerçekte nesnesi olan kelime ve kelime grupları, cümle yapısına göre görünürde olan özne: Getirilen kitaplar (postacı tarafından) bulunamadı. Çocuklar (bakıcılar tarafından) doyuruldu. Bahçe dün akşam (bahçıvan tarafından) sulanmadı. İsmailin ölüm haberi zaman ile konağa yayılmıştı (R. N. Güntekin, Kızılcık Dalları, s. 101). Bütün çocukların peşinde koşmaktan turşusu çıkmış olan ihtiyar lalanın karanlık bir köşede horladığı işitiliyordu (R. N. Güntekin, Kızılcık Dalları, s. 20). Artık şüphe yoktu, karısı kötülemiş. Şakir Efendinin asıl fikrince komşu namusu heder edilmişti (R. H. Karay, Memleket Hikâyeleri: Komşu Namusu, s. 99). Parka yollar yapılmış, içme suyu getirilmiş… Kadın berberi açılmış. Adını Şehir Palas koydukları güzel bir otel açılmış. Karşıtı gerçek özne’dir. buna bk.

Gerçek özne : İğreti ve görünürde özneye karşı olarak fiilin gerçekten yapıcısı olan özne. Edilgen fiillerle kurulmuş olan cümlelerde açıkça söylenmediği için örtülü kalan, ancak, mantık yoluyla bilinen ve işi yapan gerçek özne: Ağaçtaki kaysılar (yabancılar tarafından) toplanmış; Kitabın kapağı (senin tarafından) yırtılmış; Gelecek yıl (yetkililerce) başka bir yere gönderileceksin ve benzerleri Bu cümlelerdeki yabancılar, sen, yetkililer kelimeleri mantıkça bilinen görünmez öznelerdir. Karşıtı görünür özne durumundaki gramerce özne’dir.* Bunlara bk.

Gramatikal : Dil bilgisi kurallarına uygun.

 

Gerçek öz : (Horney) Her bireyin içinde yapıcı ve sağlıklı gelişme için yararlanılıp harekete geçirilebilecek erke kaynağı.

Görünürde : Dıştan bakınca, görünüşe göre, ortada, meydanda.

Gramatik : Dil bilgisi ile ilgili. Dil bilgisi açısından.

Görünür : Görünen, gözle görülebilen. Belli, apaçık göze çarpan.

Kolayca : Oldukça kolay. (kola'yca) Kolaylıkla, sıkıntı çekmeden.

Söylem : Söyleyiş, söyleniş, sesletim, telaffuz. Bir veya birçok cümleden oluşan, başı ve sonu olan bildiri, tez. Kalıplaşmış, klişeleşmiş söz, ifade.

Kardeş : Aynı anne babadan doğmuş veya anne babalarından biri aynı olan çocukların birbirine göre adı. Adı bilinmeyen kimselere söylenen bir seslenme sözü. Yaşça küçük olan çocuk. Aralarında değer verilen ortak bir bağ bulunanlardan her biri.

Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük.

Gramer : Dil bilgisi. Dil bilgisi kitabı.

Mektup : Bir şey haber vermek, sormak, istemek veya duyguları bildirmek için birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt, name.

Diğer dillerde Mantıkça özne anlamı nedir?

Fransızca'da Mantıkça özne nedir ? : sujet logique