Mantıkça doğru önerme nedir, Mantıkça doğru önerme ne demek

Mantıkça doğru önerme; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir.

Teknik terim anlamı:

Geçerli önerme.

Mantıkça doğru önerme tanımı, anlamı

Doğru önerme : Kendi olağan yorumunda gerçeğe uygun olan, başka bir deyişle gerçek bir durumu dile getiren bir önerme

Öner : Yön. Sıra. Önde gelen, başta gelen kimse.

Doğru : Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı. Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca. Yakın, yakınlarında. Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde. Gerçek, hakikat. Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu. Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun. Gerçek, yalan olmayan. Karşı yönünce. İki nokta arasındaki en kısa çizgi.

Mantı : İçine kıyma konularak küçük bohçalar biçiminde dürülen hamur parçaları. Bu hamur parçalarıyla hazırlanan yemek.

Mantık : Doğru düşünme sanatı ve bilimi. Düşüncenin ve düşüncenin varlık biçimlerinin, ögelerinin, türlerinin, olanaklarının, yasalarının ve düşünce bağlamlarının bilimi, lojik. Doğru düşünmenin yolu ve yöntemi.

Mantıkça : Mantık bakımından, mantığa göre, mantıken.

Önerme : Önermek işi. Kabul edilmesi için öne sürülen düşünce, teklif. Bir savı öne süren veya bir durumu dile getiren cümle, belli bir yorumda belli bir doğruluk değeri kazanan düzgün deyim, kaziye.

 

Geçerli önerme : Bütün yorumlayanları doğru olan önerme; değillemesi tutarsız olan önerme. p önermesinin geçerli olması |p önermesinin tutarsız olması demektir. bk. mantıkça doğru önerme. doğrusal geçerli önerme.

Geçerli : Yürürlükte olan, uygulanan, meri, muteber. Beğenilen, tutulan.

Geçer : Yürürlükte bulunan, geçerliği olan, kullanılan. Geçme özelliği olan. Geçer not. Beğenilen, makbul, mergup.

Geçe : Herhangi bir saat başını geçerek, geçerken. Karşılıklı iki yandan her biri, yaka. Taraf, yön. Eski türkçe keç-e: Karşı taraf; öte (Erzincan Merkez). Taraf. Taraf, yan.

Diğer dillerde Mantıkça doğru önerme anlamı nedir?

İngilizce'de Mantıkça doğru önerme ne demek ? : logically true sentence, logical truth