Mantıkça yüklem veya haber nedir, Mantıkça yüklem veya haber ne demek

Mantıkça yüklem veya haber; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür.

Teknik terim anlamı:

"Gelen budur" veya "İyi olan budur" sözlerinde GRAMATİKAL HABER (Attribut grammatical) "bu" zamiri olduğu halde bu cümleler "Bu geldi" ve "Bu iyidir" değerinde olduğundan mantıkça, "Gelen" sözü yüklem, "iyi olan" sözü de haber sayılır. Bunlara DUYGUCA YÜKLEM veya HABER (Pr. ou Attr. pyshologique) de denir.

Mantıkça yüklem veya haber tanımı, anlamı

Habe : Boş. Mide. Heybe. Kırmızı renkli, iki gözlü, omuza atılarak kullanılan yün torba, heybe. (Argo) Karagöz ustalarının ekmek için kullandıkları sözcük. Karagöz ustalarının "ekmek" e verdikleri ad

Haber : Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık. İletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi. Yüklem. Bilgi.

Mantı : İçine kıyma konularak küçük bohçalar biçiminde dürülen hamur parçaları. Bu hamur parçalarıyla hazırlanan yemek.

Mantık : Doğru düşünme sanatı ve bilimi. Düşüncenin ve düşüncenin varlık biçimlerinin, ögelerinin, türlerinin, olanaklarının, yasalarının ve düşünce bağlamlarının bilimi, lojik. Doğru düşünmenin yolu ve yöntemi.

Mantıkça : Mantık bakımından, mantığa göre, mantıken.

Veya : Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut. Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olduğunda kullanılan bir söz.

 

Yüklem : Cümlede oluş, iş ve hareket bildiren kelime veya kelime grubu, haber, mahmul. Bir konu için olumlanan veya inkâr edilen şey, mahmul.

Gramatikal : Dil bilgisi kurallarına uygun.

Gramatik : Dil bilgisi ile ilgili. Dil bilgisi açısından.

Duyguca : Duygu bakımından.

Değeri : Kıymet, paha.

Sayılı : Herhangi bir sayısı olan. Az görülen, önemli, mahdut. Sayısı belli olan, sayılmış olan.

Bunlar : Bu zamirinin çokluk biçimi.

Zamir : Kişi, dönüşlülük, gösterme, soru ve belirsizlik kavramları vererek varlıkların yerini tutan söz, adıl. İçyüz.

Bunla : Bunlar.

Cümle : Bir yargı bildirmek için tek başına çekimli bir fiil veya çekimli bir fiille kullanılan kelimeler dizisi, tümce. Bütün, hep. Herkes. Dizge, sistem.

Diğer dillerde Mantıkça yüklem veya haber anlamı nedir?

Fransızca'da Mantıkça yüklem veya haber nedir ? : prédicat ou attribut logique