Mantıkça yanlış önerme nedir, Mantıkça yanlış önerme ne demek

Mantıkça yanlış önerme; Mantık alanında kullanılan bir terimdir.

Teknik terim anlamı:

Tutarsız önerme.

Mantıkça yanlış önerme kısaca anlamı, tanımı

Öner : Yön. Sıra. Önde gelen, başta gelen kimse

Yanlış önerme : Kendi olağan yorumunda gerçek bir durumu dile getirmeyen önerme; doğru olmayan önerme; değiliemesi doğru olan önerme.

Mantı : İçine kıyma konularak küçük bohçalar biçiminde dürülen hamur parçaları. Bu hamur parçalarıyla hazırlanan yemek.

Mantık : Doğru düşünme sanatı ve bilimi. Düşüncenin ve düşüncenin varlık biçimlerinin, ögelerinin, türlerinin, olanaklarının, yasalarının ve düşünce bağlamlarının bilimi, lojik. Doğru düşünmenin yolu ve yöntemi.

Mantıkça : Mantık bakımından, mantığa göre, mantıken.

Önerme : Önermek işi. Kabul edilmesi için öne sürülen düşünce, teklif. Bir savı öne süren veya bir durumu dile getiren cümle, belli bir yorumda belli bir doğruluk değeri kazanan düzgün deyim, kaziye.

Yanlı : Yandaş.

Yanlış : Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı, hata. Biçimsel düşünme yasalarına uymayan, düşünülen şeyle uyuşmayan. Hatalı bir biçimde. Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymayan, aykırı olan, hatalı.

Tutarsız önerme : Tutarlı olmayan önerme. bk. mantıkça yanlış önerme. dizimsel tutarsız önerme Örn.

 

Tutarsız : Tutarlı olmayan, aralarında çelişki bulunan, insicamsız.

Tutar : Nicelik bakımından bir şeyin bütünü. Para miktarı, meblağ.

Tuta : 1.Karadut. 2.El ile meyve toplama işi ya da el ile toplanmış meyve : Bu elmalar tuta mıdır?. Meyveleri elle toplama. [Bakınız: duta]. [Bakınız: dutarık].

Diğer dillerde Mantıkça yanlış önerme anlamı nedir?

İngilizce'de Mantıkça yanlış önerme ne demek ? : logically false sentence