Mantıksız nedir, Mantıksız ne demek

Mantıksız; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Mantığa, akla aykırı olan
 • Mantığa uygun davranmayan.

"Mantıksız" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Mantıksız adam."
 • "Şuuru yerinde bir adam için bu sevinç mantıksız ve çirkindir." - R. H. Karay

Mantıksız anlamı, tanımı:

Mantık : Doğru düşünme sanatı ve bilimi. Doğru düşünmenin yolu ve yöntemi. Düşüncenin ve düşüncenin varlık biçimlerinin, ögelerinin, türlerinin, olanaklarının, yasalarının ve düşünce bağlamlarının bilimi, lojik.

Mantı : Bu hamur parçalarıyla hazırlanan yemek. İçine kıyma konularak küçük bohçalar biçiminde dürülen hamur parçaları.

Mantıksızlık : Mantıksız davranma durumu.

Aykırı : Toplumda görüş ve yaşayış biçimiyle uçlarda bulunan (kimse), marjinal. Alışılmışa, doğru olarak kabul edilmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir, muhalif. Bütün noktaları aynı düzlemde bulunmayan. Gidilen yol üzerinde olmayıp gidiş yönüne ters düşen. Çapraz, ters.

Uygun : Orantılı, oranlı. Elverişli, yarar, müsait, muvafık. Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip.

Davranma : Davranmak işi.

Mantıksızca : Mantıksız bir biçimde, mantıksızcasına.

Mantıksızcasına : Mantıksızca.

Mantıksız ile ilgili Cümleler

 
 • Mantıksız olduğumu düşünüyor musunuz?
 • Tom'un talepleri mantıksız değil.
 • Ali mantıksız davranıyor.
 • Mantıksız olmayın.
 • Elbette bunun mantıksız olduğunu biliyorsun.
 • Bunun mantıksız olduğunu düşünüyorum.
 • Onun mantıksız bir talep olduğunu düşünüyorum.
 • Mantıksız sohbet devam etti.
 • Ali çok mantıksız davranıyor.
 • Elbette bunun mantıksız olduğunu biliyorsunuz.
 • mantıksız!

Diğer dillerde Mantıksız anlamı nedir?

İngilizce'de Mantıksız ne demek? : adj. illogical, unreasonable, absurd, senseless, illegitimate, implausible, impractical, inadvisable, inconsequent, inconsequential, injudicious, insensate, irrational, opaque, preposterous, unconscientious, unconscionable, unreasoning, wacky

Fransızca'da Mantıksız : illogique, fou/folle, inconséquent/e, irrationnel/le

Almanca'da Mantıksız : adj. unlogisch

Rusça'da Mantıksız : adj. нелогичный, алогичный, алогический