Marjinal nedir, Marjinal ne demek

Marjinal; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Aykırı
  • Son birim.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Kenara ait, kenarda oluşan.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Pek az önemli olan.

Kenarda olan.

Pek az.

İngilizce'de Marjinal ne demek? Marjinal ingilizcesi nedir?:

marginal

Marjinal anlamı, tanımı:

Marjinallik : Marjinal olma durumu.

Aykırı : Gidilen yol üzerinde olmayıp gidiş yönüne ters düşen. Toplumda görüş ve yaşayış biçimiyle uçlarda bulunan (kimse), marjinal. Çapraz, ters. Alışılmışa, doğru olarak kabul edilmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir, muhalif. Bütün noktaları aynı düzlemde bulunmayan.

Birim : Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit. Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri. Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite. Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite. Bir kümenin her elemanı.

Son birim : En sonda yer alan birim, marjinal.

Son : Bir şeyin en arkadan gelen bölümü, bitimi, nihayet, akıbet. Olanca. Ölüm. Şimdiki zamana en yakın zamandan beri olan veya bu zamanda yapılmış, olmuş olan, ilk karşıtı. Uç, sınır. En arkada bulunan. Döl eşi. Artık ondan ötesi veya başkası olmayan.

 

Marjinal bölge : Dalakta kırmızı ve beyaz pulpa arasındaki alan. Dalakta kırmızı ve beyaz pulpa arasındaki alan.

Marjinal dışalım eğilimi : Millî gelirde ortaya çıkan bir birimlik değişmenin dışalımda yarattığı değişim.

Marjinal emek-hasıla oranı : Bir firma, kesim veya ülke için herhangi bir dönem içinde işlendirilen emek miktarında meydana gelen artışların hasıla artışına bölünmesiyle elde edilen katsayı, diğer bir deyişle hasılada bir birimlik değişme için gerekli olan emek miktarı değişimi.

Marjinal fayda : Bir malın son biriminin tüketiminden sağlanan fayda, diğer bir deyişle bir malın tüketiminde ortaya çıkan bir birimlik değişmenin, diğer malların tüketimi sabitken toplam faydada yarattığı değişme.

Marjinal firma : Bir kesime veya piyasaya en son giren ve yalnızca normal kâr elde eden, diğer bir deyişle piyasa fiyatının ortalama maliyetine eşit olduğu düzeyde üretim yapan firma.

Marjinal gelir : Üretilen malın son biriminin satışından sağlanan gelir, diğer bir deyişle bir malın satışında ortaya çıkan bir birimlik değişmenin toplam gelirde yarattığı değişme.

Marjinal habitat : Sınırlı çevre koşulları nedeniyle sadece birkaç tür veya bireyi barındırabilen ortam.

Marjinal ikame oranı : İki mal tüketildiği varsayımı altında, mallardan birinin tüketimindeki bir birimlik artış (azalış) sonucu, belirli bir fayda düzeyinin korunabilmesi (aynı kayıtsızlık eğrisi üzerinde kalınabilmesi) için diğer malın tüketiminin kaç birim azaltılması (artırılması) gerektiğini gösteren ve kayıtsızlık eğrisinin herhangi bir noktasındaki eğimin eksiyle çarpımına eşit olan oran.

 

Marjinal kar : Üretimde ortaya çıkan bir birimlik değişmenin toplam kârda yarattığı değişim.

Marjinal maliyet : Üretimde ortaya çıkan bir birimlik değişmenin toplam maliyette yol açtığı değişim, diğer bir deyişle herhangi bir üretim düzeyinde toplam maliyetteki değişmenin üretimdeki değişime oranı.

Diğer dillerde Marjinal anlamı nedir?

İngilizce'de Marjinal ne demek? : adj. marginal

Fransızca'da Marjinal : marginal/e