Masdar nedir, Masdar ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Marangozların kullandığı düz cetvel.

Halı tezgâhlarında ip sarılan araç.

Arapça kökenli mıstar: mıstar; erkeklik organı.

Teknik terim anlamı:

Beyaz peynir kalıplanırken teneke üzerinde ölçüler almakta kullanılan ağaç cetvel.

Masdar hakkında bilgiler

Masdar (Arapça: مصدر‎) Abu Dabi'de Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir arkoloji projesidir. Proje İngiliz mimarlık firması olan Foster + Partners tarafından tasarlanmıştır. Sıfır karbon, sıfır atık çöp ile enerji ihtiyacı için sadece Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılacağı ilk şehir olması planlanılmaktadır. Masdar, Abu Dabi'nin 17 kilometre güneydoğusunda Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'nın yanında inşa edilmektedir. Masdar, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'na (IRENA) ev sahipliği yapması bekleniyor.

Masdar tanımı, anlamı

Masdariye : Osmanlı İmparatorluğu’nda, nakledildiği yerde tüketilen dışalım eşyasından alınan bir tür gümrük vergisi

Masdarlamak : Duvarın sıvasını düzeltmek.

Yenilenebilir enerji : Güneş, rüzgâr vb. kaynaklardan elde edilen enerji.

Erkeklik organı : Erkeğin çiftleşme organı, kamış, sik, zeker, penis, fallus.

Güneş enerjisi : Güneş'in çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışıma enerjisi. Bu enerjiyi ısınma veya suyu ısıtma amacıyla kullanan düzenek.

 

Ev sahipliği : Ev sahibi olma durumu. Konukları ağırlama durumu.

Uluslararası : Çeşitli milletlerin arasında yapılan, milletlerin arasında çok yönlü ilişkilerle ilgili olan, milletlerarası, beynelmilel, enternasyonal.

Beyaz peynir : Koyun, keçi, inek veya manda sütünden mayalanarak yapılan, besleyici gücü fazla bir peynir türü.

Havalimanı : Uluslararası veya şehirler arası hava yolu ulaşımı için gerekli teknik ve ticari kuruluşların bütünü. Bu altyapının yerleştirilmesini, işletilmesini ve geliştirilmesini sağlayan kuruluş.

Kaynaklar : Ortaklığın anamalı dışında kalan ve anamal gibi işlem gören varlıklarının (yedek akçe ve yabancı kaynaklar gibi) tümü. İzmir kenti, Buca ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Güneydoğu : Güneyle doğu arasındaki yön.

Kilometre : 1.000 metrelik uzunluk ölçü birimi (km).

Erkeklik : Erkek olma durumu. Erkekçe davranış, yiğitlik, mertlik. Bir erkeğin fizyolojik görevini yerine getirme gücü.

Birleşik : Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit.

Marangoz : Ağaç işleriyle uğraşan ve ağaçtan çeşitli eşya yapan usta.

Üzerinde : Üstünde. ile ilgili, üzerine.

Mimarlık : Mimar olma durumu, mimarın işi ve mesleği. Belirli ölçü ve kurallara göre yapılar yapma sanatı, mimari.

İngiliz : İngiltere halkından olan kimse.

İhtiyac : Gereksinme, gerekseme.

Partner : Eş. Cinsellikte tarafların her biri. Takım arkadaşı. Ortak.

Diğer dillerde Masatopu anlamı nedir?

İngilizce'de Masatopu ne demek ? : table-tennis