Materialist türkçesi Materialist nedir

Materialist ile ilgili cümleler

English: I don't think I'm materialistic.
Turkish: Maddeci olduğumu sanmıyorum.

English: Ali is very materialistic.
Turkish: Ali çok materyalist.

English: Are you materialistic?
Turkish: Sen materyalist misin?

English: Do you think I'm too materialistic?
Turkish: Sizce ben çok materyalist miyim?

English: Ali is materialistic.
Turkish: Ali materyalisttir.

Materialist ingilizcede ne demek, Materialist nerede nasıl kullanılır?

Materialistic : Özdekçi. Materyalist. Maddiyatçı. Maddeciliğe ait. Maddeci. Maddi.

Materialistic epistemology : Özdekçi bilgi kuramı. Bilginin doğal özelliğini, temel ve ölçütleri ile sınırlarını özdekçilik anlayışına göre açıklayan bilgi kuramı.

Materialistically : Maddeci bir biçimde. Materyalist olarak.

Materialists : Materyalist. Maddeci. Özdekçi.

Nonmaterialistic : Materyalist olmayan. Maddi olmayan. Özdeksel olmayan. Maddeciliğe ait olmayan.

Economical materialism : Toplumsal gelişmeyi sağlayan tek gücün ekonomik etkenler olduğunu ileri süren; siyasal kurumların, düşüncelerin ve kurumların bu gelişmede büyük payı olduğunu yadsıyan özdekçi görüş. Ekonomik özdekçilik.

Materialism : Materyalizm. Maddecilik. Yalnızca maddi varlıkları kabul eden, manevi varlıkları yadsıyan felsefi görüş. Özdekçilik. İnsanın çevresindeki dünyanın nesnel bir gerçekliği olduğunu ve bilimsel olarak anlaşılabilip açıklanabileceğini savunan felsefe akımı. İktisat, sosyoloji alanlarında kullanılır.

 

Materialisation : Maddileştirme. Gerçekleşme.

Materialise : Maddileştirmek. Cisimleşmek. Somutlaştırmak. Gerçeğe dönüştürmek. Gerçekleşmek. Maddileşmek. Görünmek (hortlak veya ruh). Cisimlenmek. Hayata geçirmek. Peydahlanmak.

Materialising : Maddileşmek. Görünmek (hortlak veya ruh). Maddileştirmek. Peydahlanmak. Gerçekleşmek. Somutlaştırmak. Cisimleşmek. Gerçeğe dönüştürmek. Cisimlenmek. Hayata geçirmek.

İngilizce Materialist Türkçe anlamı, Materialist eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Materialist ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Materialistic : Maddiyatçı. Maddeciliğe ait. Maddi.

Unbeliever : İnanmayan kimse. İmansız kimse. Gavur. Kafir. Allah'a inanmayan kimse. İnançsız. İmansız. Dinsiz.

Worldly : Maddecilik. Dünyevi. Dünyasal. Dünya zevklerine düşkün. Maddi. Pişkin.

Material : Maddi. Malzeme. Gerekli. Gereç. Zaruri. Materyal. Maddesel. Bir iş yapmak için kullanılması gereken aygıt ya da özdek. Özdeksel.

Nonbeliever : Dini inancı olmayan kimse. İnançsız kimse. İnançsız. Dinsiz. Bir dine inanmayan.

Disbeliever : İnanmayan kimse. İnançsız kimse. İnançsız. Ateist. İmansız kimse. Dinsiz.

Capitalist : Üretim araçlarının mülkiyetini elinde bulunduran kişi. bir ticari veya sınai işletme kurmak veya var olan bir işletmeyi geliştirmek, genişletmek veya yenilemek için gerekli sermayeyi sağlayan kişi. kapitalist sistemi benimseyen ve savunan kişi. Sermaye sahibi. Anamalcı. Sermayeci. Kapitalist. Sermayedar. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Tecimsel bir girişime katılmak üzere elinde yatırım yapılabilecek nitelikte parası olan kişi.

 

Worldly minded : Bu dünyayla ilgili. Dünyaperest.

Materialist synonyms : materialists.

Materialist ingilizce tanımı, definition of Materialist

Materialist kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : One who denies the existence of spiritual substances or agents, and maintains that spiritual phenomena, so called, are the result of some peculiar organization of matter.