Mathematical türkçesi Mathematical nedir

Mathematical ile ilgili cümleler

English: I'll solve the mathematical problem again.
Turkish: Tekrar matematik problemi çözeceğim.

English: In my country, there is a shocking amount of mathematical ignorance.
Turkish: Benim ülkemde, şok edici bir düzeyde matematiksel cehalet var.

English: Einstein was a mathematical genius.
Turkish: Einstein matematiksel bir deha idi.

English: By 1845, Le Verrier had become interested in the motion of the planet Uranus. Uranus did not have the orbit scientists expected it to have based on their mathematical calculations.
Turkish: 1845'e kadar Le Verrier Uranüs gezegeninin hareketiyle ilgilendi. Uranüsün bilim adamlarının onların matematiksel hesaplarına dayalı bir yörüngesi yoktu.

English: He is a mathematical genius.
Turkish: O bir matematik dehasıdır.

Mathematical ingilizcede ne demek, Mathematical nerede nasıl kullanılır?

Mathematical analysis : Matematik analizi. Matematiksel çözümleme. Matematik analiz. Matematiksel analiz. Matematik çözümleme.

Mathematical area : Matematiksel alan.

Mathematical asterisk : Matematiksel yıldız.

Mathematical check : Matematiksel denetim.

Mathematical dot : Matematiksel nokta.

Mathematical function : Matematiksel fonksiyon. Matematiksel işlev.

 

Mathematical equation : Matematiksel denklem.

Mathematical induction : Matematiksel tümevarım.

Mathematical group : Matematiksel grup.

Mathematical model : Matematik model. Matematiksel model.

İngilizce Mathematical Türkçe anlamı, Mathematical eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Mathematical ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Assertive : Kendinden emin. Zorlayan. Kendine çok güvenen. Savunan. Savunan (hak). Kendine güvenen. Olumlu. İddiacı. Kendini hissettiren. Hakkını savunan.

Absolute : Koşulsuz, bağımsız, göreli olmayan ve kendi başına tam sayılan bir olgunun bu niteliği. Saltık. Absolüt. Katıksız. Tüm. Bilgisayar, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Saf, karışım göstermeyen, temiz, absolü. Saf. Kayıtsız şartsız. Kati.

Aboveboard : Vicdanla. Kanuna aykırı olmayan. Yasal. Açık. Dürüst bir şekilde. Açık aşikar. Dürüst. Apaçık. Sadece.

Numerical : Sayılarla gösterilen veri ya da fiziksel niceliklere değgin. Sayılma niteliği olan, sayıyla gösterilebilen. Sayı belirten. Sayısal. Bilgisayar, bilişim, fizik alanlarında kullanılır. Sayıca. Nümerik.

Categoric : Kategoriye ait. Kati. Mutlak. Belirleyici.

 

Attics : İnce. Atika ile ilgili. Çatıarası oda. Tavan arası. Atinalılarla ilgili. Sade. Çatı odası. Çatı katı. Tavanarası.

A hundred percent : Şüphesiz (yüzde yüz). Hepsi. Bütün. Yüzde yüz.

Clear cut : Biçimli. Düzgün. Keskin hatlı. Açık ve net. Açık. Belirgin. Kolay anlaşılır. Açık biçimde tanımlanmış.

Clearest : Tüm. Aydınlık. Belli. Bütün. Temiz. Anlaşılır. Aşikar. Belirgin. Net.

Advisable : Uygun. Akla uygun. Mantıklı. Müsait. Tavsiye edilebilir. Akla yatkın. Makul. Münasip. Akıllıca.

Mathematical synonyms : clean cut, abject, above board, as large as life, blankest, completest, conclusive, accurate, mathematics, axiomatical, blithering, authentics, maths, science of numbers, completes, according to cocker, accomplished, algebra, math, categorical, as well, blanker, becomings, certain, cheese, affirmatives, attic, as sure as fate, mathematic, bang on, all out, cheese it, affirmative.

Mathematical zıt anlamlı kelimeler, Mathematical kelime anlamı

Verbal : Ağızdan. Sözlü. Şifahen. Fiil. Harfiyen. Kelimesi kelimesine. Sözel. Sözsel. Harfi harfine. Fiilden türemiş.

Questionable : Kuşkulu. Kuşku uyandıran. Kesin olmayan. Şüphe uyandıran. Tartışmalı. Tartışılabilir. Şaibeli. Tartışmaya açık. Şüpheli.

Mathematical ingilizce tanımı, definition of Mathematical

Mathematical kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : According to mathematics. Mathematical instruments. Of or pertaining to mathematics. As, mathematical geography. Accurate. Hence, theoretically precise. Mathematical exactness.