Matter for discussion türkçesi Matter for discussion nedir

  • Söz konusu şey.
  • Bahis konusu mesele.

Matter for discussion ingilizcede ne demek, Matter for discussion nerede nasıl kullanılır?

Matter : İrin. Dert. Neden. İçerik. İnsan bilincinden bağımsız olarak somut biçimlerde varolan, tüm nesneler, olaylar ve dizgelerle, bunların özellik, ilişki ve etkileşimlerinin sonsuz çeşitliliğini, her türlü devinim biçimiyle kapsayan nesnel gerçeklik. Fizik, kimya, sosyoloji alanlarında kullanılır. Önemli olmak. Sorun. Önemi olmak. Uzayda yer tutan, bir kütlesi olan her tür varlık.

For : Yerine. Bir takımyıldızın adı. Şerefine. Ocak. Çünkü. Karşılığında. -den dolayı. İçin. Zarfında.

Discussion : Bir sorunu çözümlemek ya da bir sonuca varmak üzere girişilen eleştirmeli görüşme. Münazara. Tartışma. Görüşme. Münakaşa. Müzakere. Bahis. Konuşma. İrdeleme.