Meşk nedir, Meşk ne demek

Meşk; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Bir öğretmenin, aynısını yazmaları için öğrencilerine verdiği yazı örneği
  • Yazı ya da müzikte alışmak ve öğrenmek için yapılmış olan çalışma, el alıştırması.
  • Yazı veya müzik dersi.

Bilimsel terim anlamı:

Usta âşıkların yeni yetişen ozanlara ders vermesi, saz ve koşuk çalışmaları.

Meşk kısaca anlamı, tanımı:

Meşk almak : Ders almak.

Meşk etmek : Alışmak veya öğrenmek için çalışmak.

Meşk vermek : Ders vermek.

Aşk olmayınca meşk olmaz : "güçlü bir istek olmayınca hiçbir şey elde edilemez" anlamında kullanılan bir söz.

Öğretmen : Mesleği bilgi öğretmek olan kimse, hoca, muallim, muallime.

Aynı : Başkası değil, yine o. Benzer. Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Aralarında ayrım olmayan.

Yazma : Yazmak işi, tahrir. Basım tekniğinin gelişmediği dönemlerde elle yazılmış kitap, yazma nüsha. Kabakulak. Bohça, yemeni, başörtü, yorgan vb. şeyler yapmakta kullanılan, üstüne boya ve fırça ile veya tahta kalıplarla desen yapılmış bez. Bu bezden yapılmış.

Öğrenci : Öğrenim görmek amacıyla ders alan kimse, okul çocuğu, talebe, şakirt. Bir bilim veya sanat yetkilisinin gözetimi ve yol göstericiliği altında belli bir konuda çalışan kimse. Özel ders alan kimse.

 

Müzik : Bu biçimde düzenlenmiş seslerden oluşan eserlerin okunması veya çalınması. Birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatı, musiki.

Alışmak : Evcilleşmek, ehlîleşmek. Bir işi tekrarlayarak kolaylıkla yapabilmek. Sürekli ister olmak, bağımlılık kazanmak. Bağlanmak, ısınmak. Uyar duruma gelmek, intibak etmek. Yadırgamaz duruma gelmek. Tutuşmak, yanmaya başlamak.

Öğrenmek : Yetenek, beceri kazanmak. Haber almak. Bellemek. Bilgi edinmek.

Yazı : Alfabe. Harfleri yazma biçimi. Düz yer, ova, kır. Yazgı. Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü. Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi. Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale. Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü.

Veya : Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olduğunda kullanılan bir söz. Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut.

Meşkinik : Eşik. Büyük sofaların önündeki sahanlık, aralık.

Meşkinlik : Büyük sofaların önündeki sahanlık, aralık.

Meşkuk : Şüphe uyandıran, şüpheli. İlgili cümle: "“Biz her gün gazeteler yüzünden hem doğruluğu hem cinsi meşkûk birçok şeyler duyup öğreniyoruz.”" A. Ş. Hisar.

 

Meşkur : Beğenilmiş, övülmüş. Bir erkek ismi olarak anlamı; Beğenilmiş, övülmüş. Teşekkür edilmeye değer olan.

Meşkure : (meşkû:re) Bir kız ismi olarak anlamı; Beğenilmiş, övülmüş. Teşekkür edilmeye değer olan.

Diğer dillerde Meşk anlamı nedir?

Rusça'da Meşk : n. упражнение (N), пропись (F), навык (M)