Meckeldivertikülü nedir, Meckeldivertikülü ne demek

Meckeldivertikülü; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Embriyo gelişiminde ince bağırsağın orta bölgesindeki vitellus kesesi artıklarından oluşan duktus vitellinus içerisindeki kalıntılar.

Meckeldivertikülü anlamı, tanımı

Persiste meckeldivertikülümü : Kalıcı Meckel kesesi

Vitellus kesesi : Yüksek yapılı omurgalı hayvanlarda embriyoya bağlı ve içinde vitellus bulunan, besinin bir kanal aracılığı ile gelişen embriyoya aktarıldığı bir kese. Yüksek yapılı omurgalı hayvanlarda embriyoya bağlı ve içinde vitellüs bulunan, besinin bir kanal aracılığıyla gelişen embriyoya aktarıldığı bir kese. İç yüzeyi endoderm katmanı tarafından çevrelenen ve boşluğunda endoderm hücrelerinin salgısından oluşan bir sıvı bulunan, fetal zarların biçimlenen ilk kesesi, sakkus vitellinus. Bağırsak gelişimine paralel olarak bu kese küçülür.

Orta bölge : Tiyatro konuşmasında sesin en rahat kullanılabildiği ses bölgesi. Tiyatro konuşmasında, orta bölge tonuna komşu olan ve ona benzediği için kolaylıkla çıkarılabilen tonların topluluğu.

Vitellinus : Yumurta sarısına ait olan.

Kalıntılar : Öneli gelmiş ve bitmiş olduğu halde ödenmemiş olan borç artıkları.

Vitellin : Yumurta vitellüsünde bol bulunan bir fosfoprotein; tohumlarda bulunan benzer madde. Yumurta vitellüsunda bulunan bir protein. Yumurta vitellüsünde bol bulunan bir fosfoprotein, tohumlarda bulunan benzer madde.

 

Vitellus : Yumurtanın plâzmasında bulunan besin maddesi. Yumurta sarısı. Küçük tane.

Artıklar : Zonguldak şehri, Ormanlı nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

Kalıntı : Artıp kalan şey, bakiye. İz, işaret. Bir toplum, kültür, uygarlık vb.nden artakalan şey. Eski çağlardan kalmış şehir veya yapı, ören, harabe.

Artıkla : Fazla.

Gelişim : Gelişme işi. Aksiyon. Serpilip büyüme. İlerleme, inkişaf, tekâmül.

Embriyo : Oğulcuk.

Duktus : Kanal, yol, boru.

Keses : Baştaki kepek.

Kalın : Cisimlerde uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyutu çok olan (cisim), ince karşıtı. Yoğun, akıcılığı az olan. Gelin olacak kıza erkek tarafından verilen para veya armağan, ağırlık. Enli ve gür (kaş). Pes (ses). Mayalı hamurun parçalara ayrılıp tandırda pişirilmesiyle elde edilen ekmek türü. Etli, dolgun.

Bağır : Göğüs. Ciğer, bağırsak vb. vücut boşluklarında bulunan organların ortak adı, ahşa. Ok yayı ve dağda orta bölüm.

Artık : İçildikten, yenildikten veya kullanıldıktan sonra geriye kalan. Daha çok, daha fazla. (a'rtık) Bundan böyle, bundan sonra. Bir şeyin harcandıktan veya kullanıldıktan sonra artan bölümü. Büyük ve tam aralıkların yarım ses artmış hâli.

 

Bölge : Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka. Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye.

Geliş : Gelme işi.

İçeri : İç yan, iç bölüm, dışarı karşıtı. İç yüzeyde, iç bölümde olan. Hapishane. İç, iç yüzey. Gönül, yürek. İç yana, iç yana doğru.

Diğer dillerde Meckeldivertikülü anlamı nedir?

İngilizce'de Meckeldivertikülü ne demek ? : meckel’s diverticulum