Medarımaişet motoru nedir, Medarımaişet motoru ne demek

  • Günlük geçim için kazanılan para

"Medarımaişet motoru" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Aile denilen bu kurum, medarımaişet motorunun yürümesi için gereken para demektir." - A. Ümit

Medarımaişet motoru tanımı, anlamı:

Medar : Dayanak, yardımcı. Dönence, cezir karşıtı.

Motor : Herhangi bir enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren düzenek. Akaryakıtla işleyen deniz aracı. Motosiklet.

Günlük : Her gün yapılan, her gün yayımlanan, her gün çıkan. Günü gününe tutulan hatıra, günce, muhtıra. Tütsü için kullanılan bir tür ağaç sakızı. Günü gününe tutulan anı yazısı veya bu yazıları içine alan eser, günce. O günkü, o günle ilgili. Üzerinden gün geçmiş veya geçecek.

Geçim : Geçinme işi, geçinme araçları, geçinme, maişet. Anlaşma, uyum.

Kazan : Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarayan büyük, derin kap. Ankara iline bağlı ilçelerden biri. Buhar makinelerinde, kalorifer tesisatında, suyun kaynatıldığı büyük derin kap.

Para : Kazanç. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit. Kuruşun kırkta biri.

İçin : -den dolayı, -den ötürü. Süre belirten bir söz. Oranla, göz önünde tutulursa. Düşüncesince, kendince, göre. Ant deyimleri yapan bir söz. Karşılığında, karşılık olarak. Hakkında. Neden ve sonuç belirten bir söz. Amacıyla, maksadıyla. Uğruna, yoluna. Özgü, ayrılmış.