Medya nedir, Medya ne demek

Medya; kökeni ingilizce dilinden gelmektedir.

 • İletişim ortamı.
 • İletişim araçları

"Medya" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Medyanın marifetlerini aklı başında okur zaten biliyordu." - İ. Aral
 • "Medya dedikleri bu bin başlı ejderhayla baş edemedim." - N. Meriç

Medya hakkında bilgiler

Latincede ortam, araç anlamına gelen medium kelimesinin çoğulundan gelmiştir. İletişim başta olmak üzere, biyoloji gibi değişik alanlarda da kullanımları vardır.

Medya ile ilgili Cümleler

 • Medyaya inanma.
 • Ali medyanın odağı oldu, gazeteciler zamanlarını Tom'un yaptığı her şeyi ve her hareketi inceleyerek geçiriyorlardı.
 • Medyanın onun sözleşmesi ile ilgili bir söylenti rüzgarı vardı ve hızlı geldi.
 • Ali sosyal medyaya kendinin müstehcen bir fotoğrafını gönderdi.
 • Medya her şeyi orantısız olarak açığa vurdu.
 • Elektronik haber medya temel bilgi kaynağımızdır.
 • Dördüncü kuvvet olarak medyanın gücü bir kez daha ispatlandı.
 • Jale her zaman sol eğilimli olmuştur, ama o Sol Parti için mecliste bir koltuğa sahip olduğundan beri, o, ​​radikal kapitalizm eleştirisi ile bir medya yıldızı oldu.
 • Sosyal medyanın önemi artıyor.
 • Sosyal medya gençlerin sözel iletişim becerilerini kısıtlıyor olabilir.
 • "Medya tarafından beyniniz yıkanıyor." "Neden bahsediyorsun?"
 

Medya anlamı, kısaca tanımı:

Avrupa Medya Planlaması : Avrupa Türk televizyonlarına reklam vermek isteyen Türkiye’deki ve Avrupa’daki firmaların profesyonel medya kuruluşlarından aldıkları hizmettir. Avrupa Medya Satınalma son zamanlarda oldukça popüler bir iş koludur.

İletişim : Telefon, telgraf, televizyon, radyo vb. araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişi, bildirişim, haberleşme, muhabere, komünikasyon. Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon.

Ortam : Bir topluluğun veya toplulukların hareket alanı, platform. Bir kimsenin veya bir insan topluluğunun yaşayışını etkileyen ruhsal, toplumsal ve kültürel etkilerin bütünü. Nesnel ve toplumsal yönlerle bazen kişinin iç dünyasını da kapsayan yakın çevre, vasat. Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal veya maddi şartların bütünü.

Araç : Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta. Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta gücünden yararlanılan nesne. Taşıt. Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri.

Medya camiası : Basın dünyası.

Medya grubu : Bir merkeze, bir ortaklığa bağlı olan basın yayın organlarının tümü.

Medya maydanozu : Televizyonlarda sık sık programlara katılarak kendinden söz ettiren kimse.

Medya starı : Kitle iletişim araçlarında çok sık yer alan, görünen kimse.

Medyacı : Medya görevlisi.

Medyacılık : Medyacı olma durumu.

Medyatik : İletişim araçlarına özgü, iletişim araçlarıyla ilgili. Medyada çok yer alan, çok tanınan, çok bilinen (kimse).

Latin : İtalya'da Latium bölgesi halkından olan kimse. Latin halkları.

 

Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük.

Çoğul : Çokluk, teklik karşıtı: Ordular. Geldik.

Biyoloji : Bitki ve hayvanların köken, dağılım, yapı, gelişim, büyüme ve üremelerini inceleyen bilim dalı, dirim bilimi.

Değişik : Çok hastalık geçirerek gelişmemiş çocuk. Yedek iç çamaşırı, giyecek. Farklı. Alışılmışın dışında bir özelliği bulunan. Değiştirilmiş, muaddel.

Kullanım : Kullanma, yararlanma, tasarruf.

İletişim ortamı : Bildirişim, haberleşme veya komünikasyon imkânlarının sağlandığı ortam, medya.

İletişim araçları : Toplumda sözlü veya yazılı haber alma imkânını sağlayan teknik araçlar, yayın organı, medya.

Medyan : Ortanca. Orta. Eksen plânına paralel duran.

Diğer dillerde Medya anlamı nedir?

İngilizce'de Medya ne demek? : n. media

Fransızca'da Medya : mass-media [le]

Almanca'da Medya : n. Media