Meftun nedir, Meftun ne demek

Meftun; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Tutkun, gönül vermiş, vurgun

"Meftun" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Şehriban'a hayran, meftun, mecnunca bağlı idim." - R. H. Karay

Meftun isminin anlamı, Meftun ne demek:

Erkek ismi olarak; Gönül vermiş, tutkun. Hayran olmuş, şaşırmış.

Meftun hakkında bilgiler

2010 yılında Gökberk Erbaz (gitar) ve Oğuzhan Subaşı (gitar) tarafından kurulmuş, Türk Alternatif Rock grubu.

2010 yılında Gökberk Erbaz (gitar) ve Oğuzhan Subaşı (gitar) tarafından kuruldu. Meftun grubu çeşitli festival ve sahnelerde yer almaya devam etmektedir.

Murat Sarsılmaz İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Meftun grubunun solistidir.

Meftun anlamı, kısaca tanımı:

Meftun etmek : Birini kendine bağlamak.

Meftun olmak : Tutulmak, gönül vermek, vurulmak.

Meftuniyet : Meftunluk.

Meftunluk : Tutkunluk, gönül vermişlik, meftuniyet.

Tutkun : Bir şeye alışmış, bağlanmış, düşkün. Gönül vermiş, meftun, meclup.

Gönül : Sevgi, istek, düşünüş, anma, hatır vb. kalpte oluşan duyguların kaynağı. İstek, arzu.

Vurgun : Silahla yaralanmış olan. Çok derinlerdeki suyun basıncı dolayısıyla iki akıntı arasında sıkışıp kalma, düzenli hava alıp verememe, birden su yüzüne çıkma vb. durumlarda dalgıcın uğradığı inme veya ölüm. Birine veya bir şeye vurulmuş, bağlanmış, sevmiş olan, sevdalı, âşık, meftun. Sıcak, soğuk, dolu vb. etkilerle ürünlerde görülen zarar. Kolayca ve haksız ele geçen kazanç.

 

Oğuz : XI. yüzyılda Harezm bölgesinde toplu olarak yaşayan ve daha sonra batıya doğru göç ederek bugünkü Türkmen, Azeri, Gagavuz ve Türkiye Türklerinin aslını oluşturan büyük bir Türk boyu. İyi huylu (kimse).

Taraf : Yön, yan, doğrultu. Bir şeyin belli bölümü, kısmı. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri. Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi. Yöre, yer.

Kurul : Bir işi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kuruluşu temsil etmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey, asamble.

Türk : Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse.

Meftune : meftune, Diyarbakır'a has bir yemek (meftu:ne) Bir kız ismi olarak anlamı; Gönül vermiş, tutkun. Hayran olmuş, şaşırmış.

Diğer dillerde Meftun anlamı nedir?

İngilizce'de Meftun ne demek? : captivated, charmed; infatuated. –– etmek /y/ to captivate, charm; to infatuate. –– olmak /a/ to be captivated (by), be charmed (by); to be infatuated (with).

Almanca'da Meftun : verzückt

Rusça'da Meftun : n. обожатель (M)

adj. очарованный, влюбленный