Mekanikçilik nedir, Mekanikçilik ne demek

Mekanikçilik; bir felsefe terimidir.

  • Bütün fiziksel olayları, uzay ve uzayda yer değiştirmelerle açıklayan görüş, mekanizm, devimselcilik karşıtı
  • Canlı varlıkları, organik olayları, mekanik yasalara göre açıklayan öğreti, mekanizm.

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Gerçeğin aslında özdeksel olduğunu, doğal özelliği bakımından gerekirci bir nitelik taşıdığını, ruh ve doğa üstü güçlere bağlı olmaksızın neden-sonuç ilişkileri çerçevesinde belirdiğini ileri süren ve bütün olayları devimlerle açıklamaya çalışan bir felsefe çığırı.

Felsefi anlamı:

(Dirimbilimde) Canlı varlıkları, organik olayları mekanik yasalara göre açıklamaya çalışan öğreti. (Özel bir yaşama gücünün varlığını kabul eden -> dirimselciliğin karşıtı.) 3-(Fizikötesinde) Demokritos'un atomculuğunda temellendirilmiş olan mekanik-doğa ve evren görüşü. Cansız cisimlerin devinim ve etkilerinin mekaniğini tüm gerçeklik olaylarının öz örneği sayan ve ruhsal-tinsel olayları da ancak nedensel-mekanik açıdan ele alan dünya görüşü.

İngilizce'de Mekanikçilik ne demek? Mekanikçilik ingilizcesi nedir?:

mechanism

Mekanikçilik kısaca anlamı, tanımı:

Mekanik : Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik dalı. Düşünmeden yapılan. Makine ile yapılan. Denge veya hareket kurallarıyla ilgili.

 

Fiziksel : Genel olarak doğaya, maddeye, nesnelere ilişkin olan, fiziki. Fizikle ilgili olan.

Olay : Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka. Önemli tarihsel olgu, fenomen.

Uzay : Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk, feza, mekân. Bütün gök cisimlerinin içinde bulunduğu sınırsız boşluk.

Değiştirme : Değiştirmek işi, tebdil, tahrif.

Görüş : Görme işi. Gözle bir şeyi algılama yetisi. Benzerlerinden ayıran özellik, konsept. Cezaevi veya hastanedeki birine yapılmış olan ziyaret. Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir.

Mekanizm : Mekanikçilik.

Devimselcilik : Beliren ve gelişen şeylerin kendiliklerinden etkin olduklarını, gelişmelerini sağlayan gücün dışarıdan gelmeyip kendileriyle özdeş bulunduğunu ileri süren öğreti, gürecilik, dinamizm, mekanikçilik karşıtı.

Diğer dillerde Mekanikçilik anlamı nedir?

İngilizce'de Mekanikçilik ne demek? : n. mechanism