Mektep nedir, Mektep ne demek

Mektep; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Okul

"Mektep" ile ilgili cümle

  • "Atatürk'ün hemen herkesin gördüğü, mektep kitaplarına kadar geçmiş bir fotoğrafı vardır." - A. H. Tanpınar

Mektep hakkında bilgiler

Mektep (Arapça: مكتب‎) ya da Mektebe (Arapça: مكتبة‎) ya da Mektephane (Farsça: مكتب، مکتبخانه) (Diğer harf çevirileri: makteb, mekteb, mektep, maktab), el- küttab olarak da anılır.(Arapça: الكتَّاب‎ Kottāb ) (Arabic: “school”), ilkokul anlamına gelen Arapça sözcüktür. Çocuklara İslami konuları, okuma, yazma ve grameri öğretme önceliği olan bir kurum olsa da diğer pratik ve teorik konularda da eğitim vermiştir. 20. yüzyıla kadar mektepler İslam dünyasında kitlesel eğitimin yegane adresi olmuştur.

Arapçada sadece ilkokul anlamına gelse de,Afganistan'da kullanılan Dari Dilinde okul anlamına da gelir.İbn-i Sina da mektep sözcüğünü okul anlamında kullanmıştır. Mektep ya da el- küttab Mısır ve diğer müslüman çoğunluklu ülkelerde eski moda eğitim yeri olarak da bilinir. Bir şeyh yerde oturan bir grup öğrenciyi eğitir. İslam ve Kur'an Arapçası öğretilir. Kur'an'ı ezberlemeye odaklanmıştır. Çağdaş okulların gelişimiyle mekteplerin sayısı azalmıştır.

 

Çağdaş Arapçada ofis veya kütüphane anlamına da gelmektedir.

Mektep kısaca anlamı, tanımı:

Okul : Her türlü eğitim ve öğretimin toplu olarak yapıldığı yer, mektep. Ekol. Bir okuldaki öğrenci ve görevlilerin bütünü.

Mektep görmemiş : Okula gitmemiş. kaba, saygısız.

Mektep medrese görmüş : Okumuş, öğrenim görmüş.

Mektebi asmak : Derslere girmemek için keyfî olarak okula gitmemek, okulu asmak.

Mektep çocuğu : Acemi, toy. Öğrenci, okul çocuğu.

Mektep kaçağı : Okul kaçağı.

İlk mektep : İlkokul.

İptidai mektep : İlkokul.

Orta mektep : Ortaokul.

Ana mektebi : Anaokulu.

Mahalle mektebi : Mahallede bulunan ilkokul.

Mektepli : Okulda yetişmiş olan, alaylı karşıtı. Okula giden kimse, öğrenci.

Mektepli kahvesi : Çok şekerli kahve.

Harf : Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her biri, kod.

Çeviri : Bir dilden başka bir dile aktarma, çevirme, tercüme. Bir dilden başka bir dile çevrilmiş yazı veya kitap, tercüme.

İlkokul : Zorunlu öğrenim çağındaki kız ve erkek çocuklarının temel eğitim ve öğretimini sağlamak için devletçe açılan veya açılmasına izin verilen dört yıllık okul, ilk mektep, iptidai, iptidai mektep.

Arapça : Sami dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanılan dil, Arabi. Bu dille yazılmış olan.

Sözcük : Kelime.

Çocuklar : "arkadaşlar!" anlamında kullanılan bir seslenme sözü.

İslam : Müslümanlık.

Mektep tekerlemesi : (Kar.):Hacivat'ın, Karagöz'ü imtihan ereğiyle cebir, matematik, coğrafya, hukuk, tarih gibi derslerden söz etmesi, Karagöz bunlardan bir şey anlamaz, yüksek bilgi ile alay eder.

Diğer dillerde Mektep anlamı nedir?

İngilizce'de Mektep ne demek? : n. school

Almanca'da Mektep : die Schule

Rusça'da Mektep : n. училище (N)