Mektepli nedir, Mektepli ne demek

  • Okula giden kimse, öğrenci.
  • Okulda yetişmiş olan, alaylı karşıtı

"Mektepli" ile ilgili cümle

  • "Kazada mektepli dişçi olmadığı için onu vilayete götürdüm." - R. N. Güntekin

Mektepli hakkında bilgiler

Mektepli Türkçede bir unvandır. Bir işi sistematik çözümleme yoluyla basitten zora doğru yapabilme yetisine sahip kişiler için kullanılır.

Mektepli kısaca anlamı, tanımı:

Mektepli kahvesi : Çok şekerli kahve.

Mektep : Okul.

Okul : Her türlü eğitim ve öğretimin toplu olarak yapıldığı yer, mektep. Bir okuldaki öğrenci ve görevlilerin bütünü. Ekol.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Öğrenci : Öğrenim görmek amacıyla ders alan kimse, okul çocuğu, talebe, şakirt. Bir bilim veya sanat yetkilisinin gözetimi ve yol göstericiliği altında belli bir konuda çalışan kimse. Özel ders alan kimse.

Yetişmiş : Gereken niteliğe veya olgunluğa erişmiş.

Alaylı : Erlikten yetişmiş, askerî okullarda okumadan başarı gösterip rütbe alan ve yükselen subay. Alay edici, küçümseyici, müstehzi. Gerekli okul eğitimini görmeden kendini yetiştirmiş olan (kimse), mektepli karşıtı. Gösterişli, görkemli, debdebeli.

Karşıt : Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast.

Türkçe : Genel Türk dili. Türkiye Türkçesi.

Diğer dillerde Mektepli anlamı nedir?

İngilizce'de Mektepli ne demek? : n. scholar

n. school

Almanca'da Mektepli : n. Schuljunge