Melun nedir, Melun ne demek

Melun; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Tanrı tarafından lanetlenmiş olan, lanetli
  • Lanetlenmiş kimse.
  • Nefretle karşılanan, kötü.

"Melun" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Baykuşlar uğursuzdu ama yeterince melun değil." - E. Şafak
  • "Melun şeytan."
  • "Kendisini Müslüman adıyla takdim eden bu kır saçlı melunu da tanıdım." - A. Gündüz

Melun anlamı, kısaca tanımı:

Tanrı : Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah. Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah, Mevla, Halik, Hüda, Hu, Oğan.

Taraf : Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Yön, yan, doğrultu. Yöre, yer. Bir şeyin belli bölümü, kısmı.

Lanet : Bir ilenme sözü. Tanrı'nın sevgi ve ilgisinden yoksun olma, beddua. Kötü, berbat, çok kötü.

Lanetli : Lanetlenmiş, kargınmış, kargışlı, melun.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Nefret : Tiksinme, tiksinti. Bir kimsenin kötülüğünü, mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu.

Kötü : Aşırı, çok. Korku, endişe veren. Kişi veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan. Kaba ve kırıcı. Zararlı, tehlikeli. İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen, fena, iyi karşıtı.

 

Melunca : Meluna yakışan, melun gibi. İlgili cümle: "“O bakışta hiç de melunca bir kandırma fikri gizlenemez.”" F. F. Tülbentçi.

Melun ile ilgili Cümleler

  • Sen en güzel günlerimin üç melun adamından birisin değil mi?
  • En güzel günlerimin üç melun adamı bana gençliğimi yaşatmadı.
  • En güzel günlerimin üç mel'un adamı.

Diğer dillerde Melun anlamı nedir?

İngilizce'de Melun ne demek? : [Melun] n. Melun, city in France

adj. accursed, cursed, effing, unblessed

Fransızca'da Melun : maudit/e

Almanca'da Melun : leidig

Rusça'da Melun : adj. прокл`ятый, окаянный, гнусный