Menafiiumumiye nedir, Menafiiumumiye ne demek

Menafiiumumiye; bir hukuk terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Kamu yararı

Menafiiumumiye kısaca anlamı, tanımı:

Kamu : Hep, bütün. Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme. Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü.

Yarar : Yarayan, elverişli, uygun. Çıkar. Bir işten elde edilen iyi sonuç, fayda, avantaj.

Kamu yararı : Devletin gereksinimlerine cevap veren ve bu ihtiyaçları karşılayan, topluma yarar sağlayan değerler bütünü, menafiiumumiye.