Mendeburluk nedir, Mendeburluk ne demek

  • Mendebur olma durumu

"Mendeburluk" ile ilgili cümle

  • "Nezle dediğimiz kötülüğün bütün gücü, bütün mendeburluğu kendini böyle bir tutam tozla geçirecekmiş gibi göstermesindedir." - N. Hikmet

Mendeburluk anlamı, tanımı:

Mendebur : Sümsük, sünepe, pis, iğrenç.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Olma : Olmak işi.