Meningomiyelitis nedir, Meningomiyelitis ne demek

Meningomiyelitis; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Omurilik ve omurilik zarlarının bir aradaki yangısı.

Meningomiyelitis kısaca anlamı, tanımı

Meni : Erkeklerin cinsel organından salgılanan madde, er suyu, bel, atmık, dikel, sperm, sperma

Bir arada : Toplu bir durumda, birlikte, toplu olarak.

Omurilik : Omurga içinde bulunan kanal boyunca uzanan, boz madde ve ak maddeden oluşan sinir dokusu, murdarilik.

Bir ara : Kısa bir süre. Geçmiş bir zamanda.

Yangı : Vücudun mikroplara karşı koymak için herhangi bir yerine fazla kan hücumu ile orada şişkinlik, kırmızılık, ısı ve ağrı ile beliren irin toplaması, iltihap, enflamasyon.

Omur : Omurgayı oluşturan kemiklerden her biri, fıkra.

Bir : Sayıların ilki. Tek. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Eş, aynı, bir boyda. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Bir kez. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Beraber. Aynı, benzer. Bu sayı kadar olan. Ancak, yalnız. Sadece.

Ve : Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu. İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan söz.

Diğer dillerde Meningomiyelitis anlamı nedir?

İngilizce'de Meningomiyelitis ne demek ? : meningomyelitis