Mermi nedir, Mermi ne demek

Mermi; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

 • Ateşli silahlarla atılan patlayıcı ve delici madde, kurşun

"Mermi" ile ilgili cümleler

 • "Tarlalara gömülmüş büyük gemi mermilerini, yattıkları yerlerden çıkararak tetkik ettik" - H. S. Tanrıöver

Bir fizik terimi olarak tanımı:

Büyük hızla atılan ve bu sırada edindiği devinirlik ile devinimini sürdüren nesne.

İngilizce'de Mermi ne demek? Mermi ingilizcesi nedir?:

projectile

Mermi hakkında bilgiler

Mermi, ateşli silahlar tarafından atılan delici, patlayıcı madde, kurşun. Küçük çaplı ateşli silahlar ile ağır ateşli silahların mermileri farklıdır. Tüfek, tabanca gibi küçük silahların mermisi çarpma etkisiyle hedefi deler. Büyük çaplı, ağır ateşli silahlar olan topların mermileri ise hedefi bulduğunda ya da havada patlar.

Ateşli silahların mermisi üç ana bölümden oluşur. Merminin uç bölümüne mermi çekirdeği denir. Silah ateşlenince mermi çekirdeği hedefe doğru fırlar. İkinci bölüm, sevk barutudur. Sevk barutu yandığı zaman meydana getirdiği basınçla mermiyi iterek namludan fırlatır. Üçüncü bölüme mermi kovanı denir. Tek yanı kapalı bir metal silindir olan mermi kovanının içinde sevk barutu bulunur.

Mermi kovanının arka ucunda kapsül denen bir ateşleyici bulunur ve tetik çekilince barutun ateşlenmesini sağlar. Ateşleme iğnesinin çarpmasıyla ya da elektrik akımıyla ateşlenen kapsül kovandaki barutu tutuşturur. Barutun yanmasıyla ortaya çıkan sıcak gazın basıncı mermi çekirdeğini ileriye doğru iter ve çekirdek namlu ağzından büyük bir hızla hedefe doğru fırlar. Küçük çaplı ateşli silahlarda, mermi çekirdeği, mermi kovanı ve sevk barutundan oluşan mermiye fişek denir. Bu parçalar bir birbirine sıkıca bağlı olduğu için fişek tek parça gibi görünür. Mermi çekirdekleri kurşundan yapıldığı için, hafif silahların mermileri kurşun olarak da adlandırılır. Fişeklerde mermi çekirdeği ile mermi kovanı bir bütündür ve yalnızca sevk barutu ateşlendiğinde birbirinden ayrılır. Oysa top mermilerinde mermi çekirdeği ile kovan birbirinden ayrılabilir ve içindeki barut miktarı hedefin uzaklığına göre ayarlanabilir.

 

Top mermisinin ucunda tapa denilen bir bölüm vardır. Tapa, merminin içindeki patlayıcı maddenin istendiği zamanda patlamasını sağlar. Tapanın türüne göre, bazı top mermiler hedefe çarptığında, bazıları hedefe çarpmadan hemen önce, bazıları da hedefin içine saplandığı anda patlar.

Mermi ile ilgili Cümleler

 • Polis cesedin yanında bir mermi kovanı buldu.
 • Mermi hedefini buldu.
 • Savaşta olacağımız zaman, mermileri karşılamak için siyah atımın üstünde uçacağım.
 • O onu temizlerken silah patladı ve mermi neredeyse eşini vuruyordu.
 • Mermi dizin üzerine girdi.
 • Bu tabancada hiç mermi yok.
 • Polis sana mermileri bulduracak.
 • Polis göstericileri dağıtmak için plastik mermi kullandı.
 • Duvar mermilerden delik deşik olmuştu.
 • Mermimiz bitti.
 

Mermi anlamı, tanımı:

Ateşli : Heyecanlı, coşkulu. Ateşi olan. Cinsel istekleri güçlü olan.

Silah : Bir konuda etkili her şey. Savunmak veya saldırmak amacıyla kullanılan araç. Savunmak veya saldırmak için kullanılan nesne, etken araç.

Atıl : İşsiz, aylak. Tembel. Süreduran. Etkisiz, işe yaramaz.

Patlayıcı : Patlama özelliği olan (madde).

Delici : Çok etkili, etkileyici. Delen, delme işini yapan kimse veya nesne.

Madde : Para, mal vb. ile ilgili şey. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm. Molekül. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım. Bir cismi oluşturan öge, öz. Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek. Duyularla algılanabilen nesne.

Kurşun : Tüfek, tabanca vb. hafif ateşli silahlarda kullanılan mermi. Bu elementten yapılmış. Atom numarası 82, atom ağırlığı 207,21, yoğunluğu 11,3 olan, 327,4 °C'de eriyen, yumuşak ve bükülgen, mavimtırak esmer renkte bir element (simgesi Pb).

Mermi çekirdeği : Ateşli silahlarda kovan içerisinde bulunan barutun yanması ile namludan hedefe giden metal parça.

İzli mermi : Atıcıya çatışma sırasında şarjördeki merminin azaldığını belli etmek amacıyla şarjöre konulan, ucunda kırmızı veya turuncu renkte işareti olan mermi.

Yorgun mermi : Havaya sıkıldıktan sonra hızını kaybederek yere düşen mermi.

Top mermisi : Top ile atılan sivri uçlu, silindir biçiminde mermi.

Taraf : İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi. Bir şeyin belli bölümü, kısmı. Yön, yan, doğrultu. Yöre, yer. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri.

Küçük : Niteliği aşağı olan, bayağı. Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse. Geri aşamada. Küçük abdest. Yaşı daha az olan. Kısık, parlak olmayan (ses). Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı. Değersiz, önemsiz. Niceliği az olan.

Çaplı : Çapı geniş olan. Bilgisi çok olan. Yetenekli.

Farklı : Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı.

Tüfek : Savaş veya avda kullanılan, uzun namlulu ateşli silah.

Tabanca : Boyacılıkta kullanılan, basınçlı hava yardımıyla boya püskürtmeye yarayan araç. Kısa, hafif, cepte veya belde taşınan ateşli silah.

Çarpma : Kuyu çengeli biçiminde beş kollu büyük olta iğnesi. Çarpmak işi. Dört işlemden biri, çarpmak işlemi, darp. Alaturka müzikte temel notaların arasına sıkıştırılmış ve usulü bozmayan, tek perdelik küçük fazlalık.

Mermicek : El değirmeninin iki taşı arasındaki tahta.

Mermithidae : üst ailesinde bulunan nematod ailesi.

Mermithoidea : Kontamine gıda ve sularla alınan larvaları, tesadüfi olarak insanların sindirim sisteminde bulunabilen afazmid nematod üst ailesi.

Mermitit : ailesine ait.

Diğer dillerde Mermi anlamı nedir?

İngilizce'de Mermi ne demek? : n. bullet, projectile, missile

Fransızca'da Mermi : balle [la], projectile [le]

Almanca'da Mermi : n. Geschoss

Rusça'da Mermi : n. снаряд (M), пуля (F), граната (F)