Mesafe nedir, Mesafe ne demek

Mesafe; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"Mesafe" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Etrafı görememek, belki gözleri oyalayacak şeyleri bulamamak bu mesafeye sabır tüketen bir uzayış verdi." - H. S. Tanrıöver

Yerel Türkçe anlamı:

Alay, eğlenme.

Mesafe hakkında bilgiler

Mesafe (Uzaklık), iki noktanın birbirlerinden ne kadar ayrı olduklarının sayısal ifadesidir. Metrik ölçüm sisteminde uzaklık birimi metredir ve m sembolü ile gösterilir. Fizikte ya da gündelik kullanımda, bir fiziksel uzunluk ya da başka bir ölçüte dayalı tahmin (örneğin "iki durak sonra") anlamına gelir. Matematikte uzaklık fonksiyonu (ya da metrik), fiziksel uzaklık kavramının bir genelleştirmesidir. Bu fonksiyon özel kurallar kümesine uygun davranır ve uzaydaki öğelerin ne kadar "birbirlerine yakın" veya "birbirlerinden uzak" olduklarını açıklamanın somut bir yoludur. Çoğu durumda, "A'dan B'ye uzaklık" ile "B ve A arası uzaklık" ifadeleri birbirleri yerine kullanılabilir.

Mesafe ile ilgili Cümleler

  • İkisinin de buraya 3 kilometreden az mesafede çiftlikleri var.
  • O, çok kısa mesafeden ateş etti.
  • Hava açıkken Fuji Dağı uzak mesafeden görülebiliyor.
  • Bu, Mary'yi tatmin etmedi, onlar arasındaki ilişki daha mesafeli oldu.
  • Öyle uzak mesafeden sallamakla olmuyor, siz de ve oğlanlarınız da gitsin bir görsün.
  • Motorlu araç kullananlar, bisikletlileri geçerken en az bir metre emniyet mesafesi bırakmak zorundalar.
  • Mesafeyi tahmin edemem.
  • Mesafemizi korumamızı tavsiye ederim.
  • Senin zekan Bombay ve Mumbai arasındaki mesafe kadar çoktur.
 

Mesafe anlamı, kısaca tanımı:

Uzaklık : Uzak olma durumu, ıraklık. İki nokta arasındaki uzay ölçümü, mesafe.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır.

Mesafe almak : Bir konuda veya çalışmada önemli ölçüde ilerlemek.

Mesafe bırakmak : İlişkilerde samimi olmamak.

Mesafe katetmek : Yol almak, ilerlemek.

Kısa mesafe : Uzaklığı az olan yer.

Baraj mesafesi : Serbest atış sırasında, atış noktasından baraja kadar belirlenen nizami ara açıklığı.

Fren mesafesi : Hareket durumundaki aracın frene basıldığında durana kadar aldığı yol uzunluğu.

Mesafeli : İlişkilerde içtenliğe yer vermeyen bir biçimde. Arası olan, uzaklığı bulunan. İlişkilerde içtenliğe yer vermeyen.

Mesafelik : Herhangi bir uzaklıkta olan.

Aralık : Bir sesi bir başka sesten, kalına veya inceye doğru ayıran uzaklık. Tuvalet. Portenin paralel çizgileri arasındaki boşluk. Toplu beden eğitiminde art arda dizilenleri ayıran açıklık. Basımcılıkta harfler veya satırlar arasındaki açıklık, espas. Evin iki bölümü veya iki oda arasındaki dar geçit, geçenek, koridor. İki nota arasındaki perde uzaklığı. Uygun, elverişli durum, fırsat. Iğdır iline bağlı ilçelerden biri. Borsada hisse senetlerinin alım satım emirlerinin verildiği süre. Yılın on ikinci ayı, ilk kânun, kânunuevvel. Ara. Yarı açık, tam kapanmamış.

 

İlişki : Bağlantı, temas. İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas.

Resmiyet : Resmîlik.

Nokta : Hiçbir boyutu olmayan işaret. Konu, konu ile ilgili önemli bölüm. Cümlenin bittiğini anlatmak için sonuna konulan, küçük benek biçimindeki noktalama işareti (.). Çok küçük boyutlarda işaret, benek. Nöbetçi bulunan yer. Bazı harflerin üzerine konulan ufak işaret. Nöbetçi, gözcü, bekçi. Orta nokta. Yer. Sınır, derece, radde.

Sayısal : Sayıya dayanan konuları kapsayan (sınav). Sayı ile ilgili, sayıya dayanan, numerik, dijital.

İfade : Anlatım. Tanık ve sanıkların olay hakkında yargı organlarına yaptıkları sözlü açıklama. Bir duyguyu yüz aracılığıyla anlatan belirtilerin, mimiklerin bütünü. Dışa vurum. Deyiş, söyleyiş.

Metrik : Ölçümlü.

Ara : İç. İki olguyu, iki olayı birbirinden ayıran zaman, fasıla. Toplu jimnastik dizilmelerinde, sıradakilerin birbirlerinden yanlamasına olan uzaklıkları. İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, aralık, boşluk, mesafe. Bir oyunda, bir filmde izleme sırasında dinlenmek üzere verilen kısa süre, antrakt. Kişilerin veya toplulukların birbirine karşı olan durumu veya ilgisi. Spor karşılaşmalarında oyuncuların dinlenmek ve taktik almak için kullandıkları süre.

Mesafe bırakmak : ilişkilerde samimi olmamak.

Diğer dillerde Mesafe anlamı nedir?

İngilizce'de Mesafe ne demek? : n. distance, space, interval, breadth, journey, margin, remove, shoot, span, way

Fransızca'da Mesafe : distance [la], étendue [la], espace [la]

Almanca'da Mesafe : n. Strecke

Rusça'da Mesafe : n. дистанция (F), дальность (F), пробег (M), перегон (M)