Metabolik nedir, Metabolik ne demek

Metabolik; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Metabolizmaya ait olan.

Metabolik hakkında bilgiler

Metabolizma, yapım yıkım (ya da özümleme) canlıda yaşamın sürdürülmesi sırasında gerçekleşen tüm kimyasal tepkimelerdir. Her organizma, büyüme, gelişme, ısı, hareket, üreme gibi yaşamsal etkinlikleri sürdürebilmek için dış çevreden bazı maddeler ve enerji almak zorundadır. Bu maddeler ve enerji, yaşamsal etkinliklerin sürdürülebilmesi için gereken organik moleküllerin sentezlenmesinde kullanılacaktır. Dış çevreden alınan organik ya da inorganik moleküller, ya önce parçalanarak, yıkıma uğratılarak ya da yıkıma gerek kalmadan gerekli moleküllerin sentezlenmesinde kullanılır. Daha karmaşık yapıdaki molleküllerden oluşan maddelerin organizmada, daha basit yapılı moleküllere yıkımı süreçlerine metabolizmanın katabolizma süreçleri denilir. Daha basit yapıdaki molleküllerin, daha karmaşık yapıdaki molleküllerin sentezinde kullanılması ise anabolizma tepkimeleridir. Organizmada bir reaksiyonun başlangıç maddesinden ürüne dönüşmesi süresince meydana gelen kimyasal değişikliklere ara metabolizma, bu değişiklikler sırasında meydana gelen ara ürünlere metabolitler adı verilir. Başlıca metabolizma reaksiyonları:

 

Metabolik kısaca anlamı, tanımı

Meta : Mal, ticaret malı. Sermaye

Metabolik alkaloz : Anatomik ve işlevsel piloris daralması, ileus durumlarında şirden bağırsak geçişinin engellenmesi nedeniyle baz artışı sonucu ortaya çıkan durum.

Metabolik asidoz : Açlık, dehidrasyon, ketozis, sürekli salya akışı, kolay sindirilebilir karbonhidratla ön midelerin aşırı dolgunluğu, rumen asidozu, sürekli ishal sonucu ortaya çıkan standart bikarbonatın azalmasıyla ve asit artışıyla belirgin tablo.

Metabolik azot : Sindirim kanalına gelen azot sekresyonu ve bağırsak döküntülerinden oluşan sindirilmeyen yem azotu.

Metabolik canlı ağırlık : Fareden file kadar bütün hayvanlarda yaşama payı enerji gereksinimini hesaplanmasında kullanılan canlı ağırlığın 0.75 kuvveti, CA0.75, MCA.

Metabolik enerji : Alınan yemin kuru maddesindeki toplam enerjiden boşaltım ürünleri enerjilerinin çıkarılmasıyla elde edilen enerji, çevrilebilir enerji. Bir yem maddesinde ham enerjiden kanatlılarda gübre enerjisi, geviş getirenlerde gübre, idrar ve fermantasyon gazlarıyla kaybolan enerjinin çıkarılmasıyla geriye kalan enerji, çevrilebilir enerji, metabolize olabilir enerji, ME.

Metabolik enerjinin kullanım etkinliği : K harfiyle gösterilen ve metabolik enerjinin net enerjiye dönüşüm oranının ifadesi, k değeri.

Metabolik hastalık : Normal metabolik olayların enzim kusurları nedeniyle bozulması sonucu oluşan hastalık grubu.

Metabolik miyopati : Yetersiz lizozomal glikosidaz etkinliğine bağlı olarak kaslarda glikojen birikimiyle belirgin lizozomal depo hastalığı. Sığır ve köpeklerde sistemik glikojenozisin bir parçası olarak görülür.

 

Metabolik polinöropati : Üremi, hipotiroidizm ve şeker hastalığı gibi metabolik bir hastalığa bağlı olarak birçok sinirde biçimlenen dejeneratif değişim.

Metabolik su : Vücutta biyolojik oksidasyonla meydana gelen, 1 kilogram yağın metabolize olması sonucunda yaklaşık 1 kilogram, 1 kilogram karbonhidratın metabolize olmasında ise 0.5 kilogram açığa çıkan, develer ve kış uykusuna yatan hayvanlarda büyük önem taşıyan su.

Metabolik yol : Canlı hücrelerde, bir molekülü diğer bir moleküle dönüştüren bir sıra enzimle oksijenlenen biyokimyasal tepkime zinciri.

Kimyasal tepkimeler : Organizmalarda meydana gelen kimyasal olaylar. Kimyasal reaksiyonlar.

Kimyasal tepkime : Kimyasal özdekler arasında oluşan tepkime.

Ara metabolizma : Hücredeki temel yapı taşları olan monosakkaritlerin, amino asitlerin, nükleotitlerin ve benzerlerinin büyük moleküllere dönüştürüldüğü metabolik yol. İntermedyer metabolizma. Monosakkarit, aminoasit ve nükleotit gibi hücredeki temel yapı taşlarının büyük moleküllere dönüştürüldüğü metabolik yol, intermedyer metabolizma.

Sürdürebilmek : Sürdürme imkânı veya olasılığı bulunmak.

Sürdürebilme : Sürdürebilmek işi.

Katabolizma : Yadımlama.

Metabolizma : Canlı organizmada veya canlı hücrelerde hareketi, enerjiyi sağlamak için oluşan, biyolojik ve kimyasal değişimlerin bütünü, özümlemenin ve yadımlamanın toplamı.

Değişiklik : Değişik olma durumu. Bir bütünün bir bölümünün değişmesiyle ortaya çıkan yeni durum. Amaca uygun biçime getirmek için yapılmış olan değiştirme, tadil. Farklılık.

Diğer dillerde Metabolik anlamı nedir?

İngilizce'de Metabolik ne demek ? : metabolic