Metabolik enerjinin kullanım etkinliği nedir, Metabolik enerjinin kullanım etkinliği ne demek

Metabolik enerjinin kullanım etkinliği; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

k harfiyle gösterilen ve metabolik enerjinin net enerjiye dönüşüm oranının ifadesi, k değeri.

Metabolik enerjinin kullanım etkinliği tanımı, anlamı

Ener : Bağ ya da tarla işlerinde her işçinin payına düşen iş. Eğer. Eğer, şayet. En yiğit, en kahraman kişi

Metabolik : Metabolizmaya ait olan.

Metabolik enerji : Alınan yemin kuru maddesindeki toplam enerjiden boşaltım ürünleri enerjilerinin çıkarılmasıyla elde edilen enerji, çevrilebilir enerji. Bir yem maddesinde ham enerjiden kanatlılarda gübre enerjisi, geviş getirenlerde gübre, idrar ve fermantasyon gazlarıyla kaybolan enerjinin çıkarılmasıyla geriye kalan enerji, çevrilebilir enerji, metabolize olabilir enerji, ME.

Enerji : Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke. Manevi güç. Organların çalışabilmesi ve vücut ısısının sürdürülebilmesini sağlayan besin ögelerinin oluşturduğu güç.

Etki : Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir. Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim. Bir etken veya bir sebebin sonucu, yardım.

Etkin : Hareketli, işleyen, çalışan, faal, aktif, dinamik. Fiilde bulunan, etkinlik gösteren, edilgin karşıtı. Kimyasal tepkimelere katılma yatkınlığı gösteren (molekül, atom).

 

Kullanım : Kullanma, yararlanma, tasarruf.

Meta : Mal, ticaret malı. Sermaye.

Dönüşüm oranı : Bir dönüştürecin birincil ve ikincil sargılarının sarım sayıları oranı. Üretken bir maddeden, dönüşüm yoluyla üretilen fisil nüklid sayısının, tüketilen fisil nüklid sayısına oranı.

Net enerji : Metabolik enerjiden ısı enerjisi çıkarıldığında geriye kalan kullanılabilir yem enerjisi. Yemin toplam enerjisinden gübre, idrar ve gazlarla atılan enerji ile ısı, yem tüketimi ve sindirim için kullanılan enerjinin çıkarılmasıyla hesap edilen, yaşama payı ve verim payı olarak (büyüme NEb, süt NEL ve yağlanma NEy) ifade edilen enerji, NE.

Gösterilen : Göstergenin kavram yönü, gösterenle birleşerek göstergeyi oluşturan içerik. Bir adın kaplamı olan nesne.

K değeri : Metabolik enerjinin kullanım etkinliği.

Gösteri : İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun. Bir şeyi tanıtmak amacıyla yapılmış olan sunum, demonstrasyon, demo. Birinin, bir topluluğun kendi duygusunu gösteren sözü veya davranışı, tezahürat. Sinema veya tiyatroda film, oyun gösterme işi. Genellikle şarkı, dans vb. eğlence türlerin yer aldığı eğlence, şov. Bir istek veya karşı görüşün, halkın ilgisini çekecek biçimde topluca ve açıkça yapılması, nümayiş.

Dönüşüm : Olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum alma, şekil değiştirme, tahavvül, inkılap, transformasyon. Görevinin değişikliğe uğraması yüzünden bir organda ortaya çıkan değişme. Bilinçaltına itilmiş bir duygu veya isteğin, karşıtı görünümünde veya başka bir biçimde bilince yükselmesi, transformasyon.

 

Değeri : Kıymet, paha.

Göster : Gösteriş eyleminin yapılması için kılıçoyunu öğretmenince verilen komut.

İfade : Anlatım. Dışa vurum. Tanık ve sanıkların olay hakkında yargı organlarına yaptıkları sözlü açıklama. Bir duyguyu yüz aracılığıyla anlatan belirtilerin, mimiklerin bütünü. Deyiş, söyleyiş.

Diğer dillerde Metabolik enerjinin kullanım etkinliği anlamı nedir?

İngilizce'de Metabolik enerjinin kullanım etkinliği ne demek ? : metabolic energy usage efficiency