Metalik nedir, Metalik ne demek

Metalik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Madensel, madenle ilgili.
  • Metal gibi parlak olan.
  • Madenden yapılmış, madenî

"Metalik" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Sigarasını koltuğun kenarına koyduğu metalik kül tablasına ezercesine basıyor." - A. Ümit

Metalik kısaca anlamı, tanımı:

Metalik boya : Bakır, alüminyum, bronz vb. metalik tozların eklenmesiyle parlak görünüş veren özel boya türü.

Metalik renk : Parlak renk.

Metal : Bu maddeden yapılmış. Dizgi makinelerinde satırları oluşturmak için eritilen antimon ve kurşun alaşımı. Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, oksijenli birleşimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde.

Madensel : Madenden yapılmış. Madenle ilgili veya madene özgü olan, madenî, metalik.

Maden : Çok değerli şeyleri kapsayan kaynak. Uyuşturucu, esrar, eroin. Yer kabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan mineral. Maden ocağı veya maden işletmesi. Elâzığ iline bağlı ilçelerden biri. Metal. Kolay ve iyi kazanç sağlayan iş veya parası elinden kolaylıkla alınan kimse. Bu mineralden yapılmış.

Parlak : Göze çarpacak kadar başarılı. Temiz ve ışıklı. Parlayan, ışıldayan. Yüzü güzel (oğlan).

 

İlgili : İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik.

Gibi : -e yakışır biçimde. -e benzer. O anda, tam o sırada, hemen arkasından. İmişçesine, benzer biçimde.

Metalik bağ : Elektron denizi ve band teorisiyle açıklanan metal atomlarını bir arada tutan kuvvetler.

Metalik çınlama sesi : Perküsyon-öskültasyon yönteminde alınan metalik ses, çınlama sesi, pink sesi.

Metalik parlaklık : Bazı opak mineraller tarafından gösterilen parlaklık.

Metalik sabun : Boyalarda ve mürekkep kurutucu olarak, mantar öldürücü verniklerin rengini açıcı olarak ve su geçirmez özellik kazandırmak üzere kullanılan kobalt veya bakır gibi ağır metallerle, stearik, oleik, palmitik, laurik veya erusik asitlerin tuzu..

Metalik sazancık : Doğal olarak Küba, Kosta Rika’nın her çeşit sularında yaşayan, boyları 8 cm olabilen, metalik sarımsı zon üzerinde siyah ve parlak hafif kıvrık kısa enine çizgi sıraları bulunan, ağızları oldukça büyük ve üst konumlu akvaryum balığı.

Diğer dillerde Metalik anlamı nedir?

İngilizce'de Metalik ne demek? : [metâlik] adj. metallic

Almanca'da Metalik : metallen, metallisch