Metin nedir, Metin ne demek

Metin; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

 • Bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütünü, tekst.
 • Basılı veya el yazması parça, tekst

"Metin" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Eserin Farsça metninin yazma nüshaları arasında da bazen oldukça büyük farklara tesadüf edilmektedir." - A. H. Çelebi
 • "Aslında kâğıda gerek yoktu çünkü bütün metni satır satır ezbere biliyordu." - E. Şafak

Yerel Türkçe anlamı:

Ünlü, tanınmış.

Edebi terim anlamı:

Bir eserin, bir yazının öz ibaresi; ileri sürülen fikri anlatmak için kullanılmış bulunan kelimelerin topu (METİNCE, Textuellement).

Metin isminin anlamı, Metin ne demek:

Erkek ismi olarak; Sağlam, dayanıklı, güçlü.

İngilizce'de Metin ne demek? Metin ingilizcesi nedir?:

text

Fransızca'da Metin ne demek?:

texte

Metin hakkında bilgiler

Metin, Arapça'ya mensup bir kelime olup, "mtn" köklerinden türemiş, 'yazı parçası, yazıyı oluşturan unsurların her bir bölümü' olarak tanımlanmıştır. Ayrıca Türk Dil Kurumunun resmi internet sayfasında da konu hakkında metin sözcüğü ile ilgili.

Bilgiye ulaşmanın hem çok kolay hem de çok zor olduğu şu son zamanlarda, insanların bilgi ihtiyacını karşılamak için ille de basılı kaynaklara yönelmelerini beklemek oldukça yanlış bir düşünce biçimidir. Bilgi patlaması teriminin tam anlamıyla karşıladığı bu bilgi çokluğu içerisindeki karmaşa, bilgiye olan talebin büyüklüğünü anlatmakla beraber; doğru bilgiye ulaşmanın zorluğunu da belirtmiş oluyor.

 

Günlük hayatta yapmış olduğumuz gazete,kitap,magazin okuma, radyo dinleme, televizyon ya da film izleme, bilgisayar kullanma gibi hareketler bilgiye ulaşmak için kullandığımız yollardır. Her şeyin bu kadar çok ve çabuk değişti bir zaman diliminde, bilgiye ulaşmak için en önemli araçlardan birisi olarak tanımladığımız, bilgiye dayalı belgenin ham maddesi metinin ulaşım ve kullanım yollarının değişmemesini beklemek eksik bir düşüncedir.

İnternet üzerindeki bilginin kolay ulaşımlı ve esnek bir bağlantı paylaşımını sağlamak olarak tanımlayabileceğimiz hypertext kelimesi yazılı metnin eski lineer kısıtlarının aşılması anlamına gelir.

Metin ile ilgili Cümleler

 • El yazısı metin okunamıyor.
 • Senin metinleri aldım.
 • Bir TXT dosyası bir metin dosyasıdır.
 • Metin çok uzun.
 • Bu metin çevrilmiş bir metin değil.
 • Metinleri çevirmek için birçok yol var.
 • Arabulucular iki taslak metin üzerinde anlaşmaya vardı, ama hala anlaşma sağlanamayan birçok konu var.
 • Metin yazıp konuşma yapmakla meşgulüm.
 • Telefonuma baktım ve metin mesajlarımı okumaya çalıştım.
 • Metinler hiç objektif değiller.
 • Metindeki bütün cümleleri hatırlamaya çalışma, bu neredeyse imkansız.
 • Biz metin mesajlarını değiştirdik.
 • Metin ne hakkında?

Metin tanımı, anlamı:

Biçim : Herhangi bir şeyin benzeri. Tarz. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Biçme işi.

 

Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük.

Basılı : Basımevinde basılmış (kâğıt, kitap vb.), matbu. Basılarak yerleştirilmiş.

Parça : Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz. Güzel, alımlı kız veya kadın. Müzik eseri. Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime. Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey. Pasaj. Nesne. Tane. Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül.

Metinler arasılık : Bütüncül bir yapıya kavuşturulması amacıyla bir edebî metnin dokusuna hem edebiyat alanından hem de başka alanlardan metin parçalarının katılması.

Anlatım : Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir konuyu söz veya yazı ile bildirme, ifade. Anlatma işi.

Noktalama : Noktalamak işi. Bir filmin çekim, sahne, ayrım, bölüm vb. parçalarını birbirinden ayırmakta kullanılan işlemlerin bütünü.

Tekst : Metin.

Yazma : Basım tekniğinin gelişmediği dönemlerde elle yazılmış kitap, yazma nüsha. Yazmak işi, tahrir. Kabakulak. Bohça, yemeni, başörtü, yorgan vb. şeyler yapmakta kullanılan, üstüne boya ve fırça ile veya tahta kalıplarla desen yapılmış bez. Bu bezden yapılmış.

Arapça : Bu dille yazılmış olan. Sami dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanılan dil, Arabi.

Mensup : Bir yerle veya bir kimseyle bağlantısı olan, ilişkili, -den olan, -e bağlı (kimse).

Türe : Adalet.

Metin olmak : dayanıklı ve sağlam olmak, metanetini yitirmemek. İlgili cümle: "“İster misin ağlayım şimdi senin önünde? / Bir hakanın en metîn olacağı bir günde”" F. N. Çamlıbel.

Metin grubu : CH≡. grubu yapısında olan hidrojen dışında üç atoma bağlı olan bir karbon ve bir hidrojen içeren bir kök. Metenil, metilidin.

Metin yazarı : Balenin metnini yaratan yazar.

Metine : (meti:ne) Bir kız ismi olarak anlamı; Sağlam, dayanıklı, güçlü.

Metiner : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; Sağlam, dayanıklı, güçlü kimse.

Metini dikmek : Birisini yenmek, ününü kaybettirmek.

Metinkaya : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; Sağlam, dayanıklı, güçlü kimse.

Metinsel : Metinle ilgili, metne ilişkin. İlgili cümle: "“Bu iç gerçeklik, kişisel olanın metinsel olana dönüşmesini zorunlu kılar.”" S. İleri.

Diğer dillerde Metin anlamı nedir?

İngilizce'de Metin ne demek? : adj. firm, solid, stoic, stoical, unshakable, unshaken, foursquare, immovable, resolute

adv. foursquare

n. text, copy

Fransızca'da Metin : constant/e, solide; résistant/e; ferme; courageux/euse; texte [le], lecture [la]

Almanca'da Metin : n. Aufschrift, Fassung, Text, Wort

adj. ehern

Rusça'da Metin : n. текст (M)

adj. текстовой, твердый