Metotsuzluk nedir, Metotsuzluk ne demek

  • Yöntemsizlik

Metotsuzluk anlamı, tanımı:

Metotsuz : Yöntemsiz.

Metot : Yöntem.

Yöntemsizlik : Yöntemsiz olma durumu, düzensizlik, uygunsuzluk, metotsuzluk.