Metrorrhexis türkçesi Metrorrhexis nedir

  • Metroreksi.

Metrorrhexis ingilizcede ne demek, Metrorrhexis nerede nasıl kullanılır?

Metrorrhagia : Rahim kanaması. Dölyatağı kanaması. Uterus kanaması. Döl yatağı damarlarından köken alan kanama. Metroraji.

Menometrorrhagia : Menometroraji. Menometroraj.