Mevduat nedir, Mevduat ne demek

Mevduat; bir ekonomi terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Belli bir süre sonunda veya istenildiğinde çekilmek üzere bankalara faizle yatırılan para, tevdiat.
  • Yatırım

"Mevduat" ile ilgili cümleler

  • "Vadeli mevduat. Vadesiz mevduat."

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Güvende tutmak veya faiz geliri elde etmek amacıyla banka veya benzeri kuruluşlara yatırılan para. zıt anlamlısı vadeli mevduat, vadesiz mevduat

İngilizce'de Mevduat ne demek? Mevduat ingilizcesi nedir?:

deposit

Mevduat hakkında bilgiler

Mevduat, bankalara ve benzeri kredi kurumlarına istenildiğinde ya da belli bir vade ya da ihbar süresi sonunda çekilmek üzere yatırılan paralardır. Mevduatın izlendiği hesaplara ise, yerine veya türüne göre, "mevduat hesapları", "alacaklı câri hesaplar", "küçük câri hesaplar" gibi adlar verilmektedir. Mevduat hesapları banka için borç olduğundan, pasifte gösterilir.

Mevduat yalnızca belli bir paranın hesaba nakden yatırılması suretiyle yapılmaz; başka bir hesaba keşide edilen çekin alacak kaydı, herhangi bir hesaptan aktarma yapılması, havale kabul edilmesi gibi nakit hareketi gerekmeden de mevduat oluşturulabilir.

Mevduat ile ilgili Cümleler

  • Bankada 500.000 yenlik bir mevduatım var.
  • Bu mevduat yüzde üç faiz taşımaktadır.
 

Mevduat tanımı, anlamı:

Çekilmek : Yok olmak. Kendini geriye veya bir yana çekmek. Bir yerden uzaklaşmak, bir yere uğramamak. Azalmak. Katılmamak, vazgeçmek. Bir işten, bir görevden kendi isteğiyle ayrılmak, istifa etmek. Geri gitmek, ricat etmek. Uzaklaşmak, araya mesafe koymak. Çekme işi yapılmak. Tartılmak. Parça hâlindeki et kıyma biçimine getirilmek. Katlanmak, üstlenmek, tahammül etmek.

Banka : Faizle para alıp veren, kredi, iskonto, kambiyo işlemleri yapan, kasalarında para, değerli belge, eşya saklayan ve ticaret, sanayi, ekonomi alanlarında çeşitli etkinliklerde bulunan kuruluş. Bankacılık işleminin yapıldığı yapı.

Para : Kazanç. Kuruşun kırkta biri. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.

Mevduat defteri : Banka cüzdanı.

Vadeli mevduat : Vadeli hesap.

Vadesiz mevduat : Vadesiz hesap.

Mevdu : Emanet edilmiş, verilmiş, bırakılmış.

Faiz : Kapitalist ekonomide, artık değerin değişikliğe uğramış biçimi olarak paranın fiyatı, kiralanan paranın kira bedeli. İşletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan kâr, getiri, ürem, nema.

Tevdiat : Banka vb. yerlere para, senet yatırma.

Yatırım : Yatırma işi. Parayı, gelir getirici, taşınır veya taşınmaz bir mala yatırma, mevduat, plasman. Millî ekonominin veya bir ticaret kuruluşunun üretim ve hizmet gücünü artırıcı nitelikte olan aktif değerlerine yapılmış olan yeni eklemeler, envestisman. Bir çıkar veya kazanç sağlamak için yapılmış olan davranış.

Benzeri : Aynı.

Kredi : Borç ödemede güvenilir olma durumu. Ödünç alınan veya verilen mal, para. Belli bir öğrenimin tamamlanması için öğrencilerden istenen her türlü kuramsal ve uygulamalı çalışmalar göz önünde tutularak bir yarıyıl veya bir öğretim yılı okutulan herhangi bir dersin, okul programı bütünlüğü içindeki değerini nicelik olarak gösteren birim. Güven, saygınlık, itibar.

 

Kurum : Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is. Kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, gösteriş, azamet, tekebbür. Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren, genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik, müessese.

Vade : Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için tanınan süre, mühlet, mehil.

Mevduat çarpanı : Bankaya yatırılan birincil mevduatın, ne kadar mevduat yaratacağını, kanuni karşılık oranı ve geri dönüş oranına bağlı olarak gösteren katsayı.

Mevduat paçal maliyeti : Mevduat hesaplarının vadeleri itibariyle tutarları ve bu vadeler için uygulanan faiz oranları dikkate alınarak bulunan ağırlıklı mevduat faiz oranları ile bankalarca doğrudan kullanılabilen fon, kasa parası oranı ve getirisi esas alınarak hesaplanan maliyet, diğer bir deyişle mevduatın bankaya olan maliyeti.

Mevduat sertifikası : Bankanın, vadeli mevduat karşılığında mudiye mevduatın tutarını ve vadesini göstermek için verdiği hamiline yazılı belge.

Mevduat sigorta fonu : Geri ödenmeme riskine karşı mevduatları belli bir tutara kadar güvence altına alan fon.

Mevduat sigortası : Banka veya finansal kurumların mevduatları ödeyememezlik durumuna düşmelerine karşı mevduat sahiplerinin kayıplarını azaltmak veya gidermek amacıyla yapılan sigorta.

Diğer dillerde Mevduat anlamı nedir?

İngilizce'de Mevduat ne demek? : n. deposit

Fransızca'da Mevduat : dépôt en banque

Almanca'da Mevduat : die Bankeinlage

Rusça'da Mevduat : n. вклад (M)