Mewling türkçesi Mewling nedir

  • Zayıf sesle ağlamak.
  • [#miyav Miyavlama].
  • Miyavlar gibi inleme.
  • Bebek gibi ağlamak.

Mewling ingilizcede ne demek, Mewling nerede nasıl kullanılır?

Mewl : Zayıf sesle ağlamak. Miyavlar gibi ağlamak. Bebek gibi ağlamak.

Mewled : Miyavlar gibi ağlamak. Zayıf sesle ağlamak. Bebek gibi ağlamak.

Mewler : Martı. Miyavlamak. Kafes (atmaca). Miyavlama. Miyavlar gibi ses çıkarmak (martı). Kafese koymak. Miyav. Hapsetmek.

Mewlers : Miyavlar gibi ses çıkarmak (martı). Martı. Kafese koymak. Kafes (atmaca). Hapsetmek. Miyavlama. Miyav. Miyavlamak.

Mewls : Miyavlar gibi ağlamak. Bebek gibi ağlamak. Zayıf sesle ağlamak.

Blameworthiness : Sorumlu tutulabilme durumu. Sorumlu tutulabilirlik. Ayıplık. Suçlu tutulabilme durumu. Suçluluk. Suçluluğu hak etme durumu.

Bartholomew : Bir erkek adı. İsa peygamberin 12 havarisinden biri (nathanael olarak da bilinir).

Mew up : Kapamak. Hapsetmek. Kafese koymak.

Blameworthy : Menfur. Suçlanmayı hak eden. Kabahatli. Ayıplanacak. Sorumlu. Ayıp. Azarı hak eden. Kınanması gereken. Ayıplanası. Kusurlu.

Mewing : Miyavlamak. Miyavlama. Kafese koymak. Hapsetmek.

İngilizce Mewling Türkçe anlamı, Mewling eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Mewling ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Gist : Ana fikir. Anafikir. Esas anlam. Öz. Hulasa. Özet. Ana çekitler. Başlıca fikirler. Asıl. Meselenin ruhu.

 

Symbolization : Bir şeyi simgeler aracılığıyla anlatma ya da gösterme. bir tutum, eylem ya da duyguya simge işlevinin verilmesi. Sembolizasyon. Simgeleştirme. Sembolleştirme. Simgeleme.

Miaow : Mırnav. Miyavlamak. Miyav.

Thing : İhtiyaç. Gerekli şey. Mevcudiyet. Canlı. Kimse. Nesne. Obje. Eşya. Konu. Olay.

Nuance : İnce fark. İnce ayrıntı. Küçük fark. Tiyatro konuşmasında, söylenecek bir parçada ana düşünceyi tamamlayan tümce ya da tümceler. Nüans. Ayırtı.

Spirit : Dinlerin ve birtakım ikici felsefe öğretilerinin bedenden ayrı ve ölümsüz bir yaşamı olduğunu ileri sürdükleri varlık. Can. Meşrep. Eğitim, kimya alanlarında kullanılır. Kesilen kurbanın ruhunun koruyucu bir görev üstleneceğine ilişkin yaygın halk inancı, krş. konut kurbanı. Canlandırmak. İspirto. Heveslendirmek. Gizlice kaçırmak. Örnek insan.

Subtlety : Anlaşılmazlık. Bir ölçümün küçük ayrımları yansıtma yeteneği. İnce ayrıntı. İnce taraf (bir konuya veya düşünceye ait). Kurnazlık. Ustalık. Detay. İncelik. Zekice fikir. İnce eleyip sık dokuma.

Meows : Miyav. Miyavlamak.

Subject matter : Ele alınan, üzerinde konuşulan ya da yazı yazılan düşünce, sorun, durum ya da olay. herhangi bir ders kapsamının, belli bir sürede öğretilecek bölümlerinden her biri. Mevzuu. Ana fikir. Dava konusu. Mesele. Konu. İhtilaf konusu. Mevzu.

Intent : Niyet. Amaç. Kasıt. Kararlı. İstekli. Azimli. Dik. Gaye. Dikkatli. Niyetli.

Mewling synonyms : grammatical meaning, pleasance, philia, affectionateness, devastation, liking, passionateness, warmheartedness, affection, faintness, glow, painfulness, miaou, expectation, apathy, amazement, ambivalency, affect, sadness, ambivalence, core, sex, lexical meaning, complex, meow, soulfulness, mewler, shame, hope, effect, soul, sympathy, calmness.

 

Mewling zıt anlamlı kelimeler, Mewling kelime anlamı

Gratitude : İyilikbilirlik. Şükran. Şükür. Değerbilirlik. Minnettarlık. Minnet. Memnuniyet. Gönül borcu. Kadirşinaslık.

Pain : Kalbini kırmak. Istırap. Sızı. Ağrı. Eziyet etmek. Acı çekmek. Acı. Sancı. Kırmak. Acıtmak.

Liking : Sempati. Sevgi. Beğeni. Beğenme. İlgi. Meyil. Düşkünlük. Hoşlanma. Zevk. Sevme.

Mewling antonyms : agitation, ingratitude, concern, gravity, sadness, despair, calmness, hope, humility, pleasure, dislike, pride, levity, happiness, fear, wholesale, retail.