Meyil nedir, Meyil ne demek

Meyil; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"Meyil" ile ilgili cümleler

  • "Fazılpaşa Yokuşu'nda akşam olurken, tatlı bir meyille denize uzanan kırmızı damların üzeri kararır." - H. E. Adıvar
  • "Beni görüp yönün öte döndürme / Yine gitmez meylim sendedir sende" - Pir Sultan Abdal

Meyil isminin anlamı, Meyil ne demek:

Kız ismi olarak; Eğimli, eğiklik. Sevme, tutulma. Gönül akışı.

Meyil tanımı, anlamı:

Meyil vermek : İlgi göstermek, gönül vermek. eğiklik sağlamak.

Meyli olmak : Beğenmek, ilgisi olmak, hoşuna gitmek.

Meyletmek : Gönül vermek. Eğilmek.

Meylettirmek : Meyletme işini yaptırmak.

Meyilli : İlgili, gönül vermiş. Bir yana eğimi olan, eğik.

Meyilsiz : Meyli olmayan.

Eğiklik : Eğik olma durumu, eğim, yamukluk, meyil. Bir gök cisminin içinde hareket ettiği düzlem ile yörünge düzlemiyle belirtilmiş herhangi bir düzlem arasındaki açı.

Eğim : Eğilmiş olma durumu. Bir yüzeyin yatay düzleme doğru eğilmesi, eğiklik, meyil.

Akıntı : Havanın veya suyun herhangi bir yöne doğru yer değiştirmesi, akım, cereyan. Eğiklik, eğim, meyil. Hastalık sebebiyle vücudun herhangi bir yerinden sulu madde akması. Çam türü ağaçlarda bulunan reçinenin eriyerek akması olayı. Sıvı yapıştırıcıların ağaç yüzeylerine gereğinden çok sürülmesi ile oluşan durum. Akma işi.

 

Eğilim : Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, meyil, temayül. Para piyasalarında zamanla oluşan değişim, alım satım işlemleriyle ilgili iniş çıkış seyri. Belirli bir siyasi görüşe veya düşünceye yakın olma durumu, tandans.

Temayül : Yönseme. Eğilim. Bir kimseye veya bir şeye ilgi duyma. Bir tarafa eğilme, meyletme.

Gönül : Sevgi, istek, düşünüş, anma, hatır vb. kalpte oluşan duyguların kaynağı. İstek, arzu.

Verme : Vermek işi.

İlgi : Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi. İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk, aidiyet. Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma. Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.

Meyildere : Ankara ilinde, Nallıhan ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge.

Meyilhacılar : Ankara şehri, Nallıhan belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

Meyilli vajina : Döl yatağı girişi ön bölümünün vestibulum kısmında daha aşağıda olmasıyla belirgin, doğuştan görülen yapılış bozukluğu. Fizyolojik veya patolojik sıvıların boşalmasında yetersizliğe neden olur.

Meyilsemek : Bir işi üzerine almak.

Meyil ile ilgili Cümleler

  • Onlara katılmaya meyilliyim.
  • Sana katılmaya meyilliyim.
  • Damatlar atlara meyillidir.
  • Tembel olmaya meyilli.
  • O intihara meyilli.
  • Ali atlara meyillidir.
  • Ona katılmaya meyilliyim.

Diğer dillerde Meyil anlamı nedir?

İngilizce'de Meyil ne demek? : n. inclination, incline, slope, tilt, bias, liking, tendency, affection, aptitude, cant, declivity, gradient, gravitation, lean, leaning, obliquity, penchant, proclivity, proneness, propensity, slant, talus, tide, trend

 

Fransızca'da Meyil : inclinaison [la], descente [la], penchant [le], rampe [la], talus [le], tentation [la]

Almanca'da Meyil : n. Hang

Rusça'da Meyil : n. наклонность (F), покатость (F), тяга (F), жилка (F)