Microbistatic türkçesi Microbistatic nedir

  • Mikrobistatik.
  • Üremeye engel olan maddelere verilen genel ad.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.

İngilizce Microbistatic Türkçe anlamı, Microbistatic eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Microbistatic ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abdominal pain : Karın ağrısı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı. Abdominal ağrı.

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

Abdominal palpation : Karın bölgesinin elle muayenesi. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Abdominal palpasyon.

A dna : Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi. A dna.

A band : A bandı. Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant.

A amplitude mod : A-mod görüntü. Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır.

 

Abamectin : Abamektin. Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç.

Abaxial : Eksenden uzak, eksen dışı. Eksenden uzak. Eksendışı. Aks kemiği dışında. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Eksen dışı. Abaksiyal.

Abdominal distention : Abdominal gerginlik. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik. Karın gerginliği.

A c syndrom : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c sendromu.

Microbistatic synonyms : abdominal fat necrosis, abattoir, abdomen, abdominal ovariectomy, a clay, a crochordon.