Mide ağzı nedir, Mide ağzı ne demek

Mide ağzı; bir anatomi terimidir.

  • Yemek borusunun mideye açılan alt ucu

Osmanlıca Mide ağzı ne demek? Mide ağzı Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

fuâd-ı mide

Mide ağzı anlamı, kısaca tanımı:

Mide : Yemek yeme isteği. Karın, karın bölgesi. Omurgalılarda, sindirim sisteminin, yemek borusu ile onikiparmak bağırsağı arasında besinlerin sindirime hazır duruma getirildiği omurgasız hayvanlarda sindirim kanalının bu bölgeye karşılık olan parçası.

Yemek : Sürekli üzmek, tedirgin etmek. Hakkı olmayan ve kendisine yasak edilmiş bulunan bir şeyi kabul etmek. Günün belli saatlerinde yenilen besin. Kandırmak. Yemek yeme, karın doyurma işi. Yenmek için pişirilip hazırlanmış yiyecek, aş, taam, ekmek. Başkasının parasını harcamak. Aşındırmak, kemirmek, oymak, delmek. Harcanmak, kullanılmak, sarf edilmek. Batmak, çizmek, kaşındırmak, dalamak. Isırmak. Konuklara yiyecek verilerek yapılmış olan ağırlama. Birine alacağını vermemek, ödememek. Ağızda çiğneyerek yutmak. Hoşa gitmeyen kötü bir duruma uğramak, tutulmak. Gücünü kırmak, perişan etmek, mahvetmek. Harcamak, tüketmek, bitirmek. Yasal yoldan cezalandırılmak.

Boru : Borazan. Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir.