Mide evresi nedir, Mide evresi ne demek

Mide evresi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Tek mideli hayvanlarda besin maddelerinin mideye gelmesiyle mide mukozasının mekanik olarak uyarılmasıyla gastrin, hidroklorik asit, pepsinojen ve mukus sekresyonu salgılanan evre.

Mide evresi tanımı, anlamı

Evre : Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale

Mide : Omurgalılarda, sindirim sisteminin, yemek borusu ile onikiparmak bağırsağı arasında besinlerin sindirime hazır duruma getirildiği omurgasız hayvanlarda sindirim kanalının bu bölgeye karşılık olan parçası. Karın, karın bölgesi. Yemek yeme isteği.

Hidroklorik asit : Hidrojen ve klordan oluşan, renksiz, havada beyaz dumanlar saçan, suda kolayca eriyen ve hayvan kemiklerinden jelatin, fosfor elde edilmesinde, çeliğin pasını gidermede kullanılan keskin kokulu bir gaz, tuz ruhu (HCl).

Besin maddeleri : Gıdaların ve yemlerin kısımları olan, hayvanların büyümesi, gelişmesi ve verimleri için gerekli yapı maddelerini ve/veya enerji sağlayan maddeler.

Pepsinojen : Mide bezi hücrelerinde bulunan pepsinin öncü maddesi. Midenin seröz tabakasında zimojen olarak sentezlenen, mide sıvısındaki hidroklorik asit veya diğer pepsin moleküllerinin katalitik etkisiyle pepsine dönüşen, pepsinin etkin olmayan biçimi.

 

Sekresyon : [Bakınız: salgı, salgılama]. Salgılama. Salgı işi, salgılama. Kanal ve cep biçiminde veya boşluklu yaraların içinde toplanan yara akıntıları. [Bakınız: salgı].

Hayvanlar : (Animalia), Canlı varlıklardan bitkiden farklı olarak yer değiştirebilen, uyartılara cevap veren, besinlerini vücudu içinde sindirebilenleri içine alan bir âlemdir. Birgozeliier (Protozoa) ve çokgözeliler (Metazoa) olmak üzere 2 altâlemi vardır.

Uyarılma : Uyarılmak işi.

Gastrin : Mide suyunun salgılanmasını uyaran ve mideden salgılanan bir peptit hormon. Mide suyunun salgılanmasını uyaran ve mideden salgılanan bir peptit hormonu. Pilor mukozası tarafından salgılanan ve mide bezlerini uyararak mide bezlerinden hidroklorik asit salgılanmasına neden olan hormon.

Mekanik : Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik dalı. Denge ya da hareket kurallarıyla ilgili. Makine ile yapılan. Düşünmeden yapılan.

Mukoza : Sümük doku.

Hayvan : Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık. At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık. Kızılan bir kimseye söylenen bir söz. Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).

Pepsin : Mide mukozasının salgıladığı proteinli besinleri peptona çeviren enzim.

 

Mekan : Yer, bulunulan yer. Ev, yurt. Uzay.

Hayva : Ayva. Tenekeyi lehimlemek için kullanılan bakır ya da demir araç. [Bakınız: hayva demiri].

Hidro : Genel olarak karbon ve bor bileşiklerindeki H atomuna işaret eden bir ön ek. Suya işaret eden Latince bir ön ek.

Uyarı : Herhangi bir konu, sorun üzerine ilgi çekme, ikaz, ihtar, tembih. Organizmada uyarım yaratan güç.

Gelme : Gelmek işi. Gelmiş olan. Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi. Yetişme.

Besin : Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde, azık, gıda. Yaşamak, varlığını sürdürmek için gerekli şey.

Mukus : Solunum yolları ve sindirim organlarının hücreleri tarafından salgılanan madde.

Diğer dillerde Mide evresi anlamı nedir?

İngilizce'de Mide evresi ne demek ? : gastric phase