Mikro nedir, Mikro ne demek

Mikro; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

Kimya'daki anlamı:

µ sembolü ile gösterilen ve 10-6 ile çarpıldığını gösteren bir ön ek.

İngilizce'de Mikro ne demek? Mikro ingilizcesi nedir?:

micro

Mikro tanımı, anlamı:

Mikroamper : Amperin milyonda birine eşit akım şiddeti birimi.

Mikrobik : Mikropla ilgili, mikroba dayalı. Mikroplu.

Mikrobiyolog : Mikrobiyoloji uzmanı.

Mikrobiyoloji : Mikropları konu alan bilim dalı.

Mikrobiyolojik : Mikrobiyoloji ile ilgili.

Mikrocerrahi : Mikroskop altında çok özel araçlarla yapılmış olan ameliyat.

Mikrodalga : Boyları 1 milimetre ile 1 metre arasında değişen elektromanyetik dalga.

Mikrodalga fırın : Elektromanyetik dalga ile yiyecekleri kısa sürede pişiren veya ısıtan fırın.

Mikrofilm : Herhangi bir belge, yayın vb.ni küçük sinema filmi gibi bir şerit üzerine çeken, özel bir fotoğraf makinesiyle elde edilmiş film.

Mikrofon : Elektrik akımı etkisiyle sesi uzakta bulunan alıcıya ulaştıran araç.

Mikrofona koymak : Hikâye, roman, oyun vb. eserleri radyo için elverişli duruma getirip yayımlamak.

Mikrofoncu : Ses kaynağının yer değiştirmesine göre mikrofonu yöneten kimse.

Mikrofonik : Mikrofona uygun olan.

 

Mikroklima : Dar iklim bölgesi.

Mikrokok : Nokta biçimdeki mikroplara verilen genel ad.

Mikrokozmos : Uzayda dünya ve insanın durumu. Küçük canlıların dünyası.

Mikrolit : Bazı taşların yapısında bulunan, prizma biçiminde ve mikroskopla görülebilen billurlar.

Mikrometre : Mikron. Büyük ölçüde büyütme gücü olan teleskop, mikroskop vb. optik aletlerle incelenen nesnelerin oylumlarını ölçmede kullanılan alet. Çok küçük uzunlukları ölçmeye, incelemeye yarayan alet.

Mikron : Bir metrenin milyonda biri, milimetrenin binde biri, mikrometre.

Mikroorganizma : Mikroskopla görülebilen organizma.

Mikrop : Kendisinden kötülük ve zarar gelen kimse. Mikroskopla görülebilen, çürümeye, mayalanmaya ve hastalıklara yol açan bir hücreli canlı.

Mikroplanma : Mikroplanmak işi.

Mikroplanmak : Kirlenmek. Mikroplu duruma gelmek.

Mikroplu : Mikrop içeren, mikropla bulaşan, intani.

Mikropluk : Yaramazlık, kötülük, fesatlık.

Mikropsuz : Mikrop içermeyen, mikroptan arındırılmış olan.

Mikrosefal : Yetersiz gelişme sonunda beyni ve kafatası küçük olan (kimse).

Mikrosinema : Mikroskopla görülebilecek nesnelerin görüntülerini tespit etmekle uğraşan sinema kolu.

Mikroskobik : Mikroskopla görülebilecek kadar küçük olan.

Mikroskop : Bir mercek düzeneği yardımıyla küçük nesneleri büyütüp daha belirgin duruma getirmeye veya çıplak gözle görülmeyenleri göstermeye yarayan alet.

Mikroskop altına koymak : En ince noktasına kadar araştırmak, didik didik edip incelemek.

Elektron mikroskobu : Normal ışık yerine bir elektron demeti ile çalışan ve bir milyon kez net büyütebilen özel mikroskop.

Sağır mikrofon : Çevre seslerinden etkilenmeyen, doğrudan doğruya konuşanın sesini alan mikrofon.

 

Küçük : Niceliği az olan. Yaşı daha az olan. Niteliği aşağı olan, bayağı. Kısık, parlak olmayan (ses). Değersiz, önemsiz. Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse. Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı. Geri aşamada. Küçük abdest.

Makro : Büyük, geniş, mikro karşıtı.

Karşıt : Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast.

Dar : Genişliği az veya yetersiz olan, ensiz, mikro. Yurt. Sıkıntılı. Az, elverişsiz, sınırlı. İçine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olan, geniş ve bol karşıtı. Ev. Güçlükle, ucu ucuna, ancak. İdam mahkûmlarını asmak için dikilen direk. Yetersiz.

Mikro analiz : 10-3-10-6 g gibi çok küçük miktarlarda madde ile yapılan nicel ve nitel analiz.

Mikro besinler : Organizmada az miktarda gereksinim duyulan, bu nedenle rasyona küçük miktarlarda eklenen mineral, vitamin veya ilaç gibi maddeler.

Mikro cerrahi : Dokuların mikroskop altında ameliyat edilmesi.

Mikro çoğalma : Sürgün uçları ya da boğumlara ait eksplantlardan bitkilerin in vitro klonal çoğaltılması; genellikle alt kültürler boyunca sürgünlerin tomurcuk vererek çoğaltılması; meristem dokularından meydana gelen doğrudan somatik embriyo oluşumu.

Mikro elementler : İz elementler.

Mikro kapsüllü yem : Su ürünleri yetiştiriciliğinde, larvaların başlangıç beslenmesinde kullanılan, besin maddelerinin eriyebilir bir kapsül içerisine yerleştirildiği karma yem.

Mikro maddeler : Hayvanlar tarafından çok küçük miktarlarda (mg, µg veya ünite) gereksinim duyulan, iz element, vitaminler, ilaçlar, antibiyotikler vb. katkı maddeler.

Mikro metre : SI sisteminde uzunluk birimi olup, metrenin milyonda biri. 10-6 m. Mikron.

Mikro mineral : Bir kilogram yağsız vücut ağırlığında 50 miligramdan daha az miktarlarda bulunan esansiyel mineral elementler.

Mikro opak : Herhangi bir yapıtın tümünün ya da bir bölümünün küçültülerek aktarıldığı kâğıt ya da kart. (Bu gerecin üst yanında ilgili yayının çıplak gözle okunabilecek kaynakçasal kimliği yazılıdır.)

Mikro ile ilgili Cümleler

 • Bu kimyasal mikropların üremesini engeller.
 • Mini etek ve mikro etek arasındaki fark nedir?
 • Mikrodalga fırının kullanışını hiç öğrenmedim.
 • Mikrofon bozuk.
 • Mikrofon açık.
 • Mikrofona doğru konuşun.
 • Ali mikrofonu kaptı ve bağırdı "toplantı salonu yanıyor!"
 • Ali mikroskopla baktı.
 • Ali mikroskoptan baktı.
 • Mikrodalga fırının nasıl kullanılır hiç öğrenmedim.
 • Ali mikrofona konuştu.
 • Mario bir mikroskop aldı.
 • Mikrodalgada ne kadar tutayım bunu?
 • Mikrodalgalar fırında yemeğe nüfuz eder.

Diğer dillerde Mikro anlamı nedir?

İngilizce'de Mikro ne demek? : [Mikro] pref. micro

Fransızca'da Mikro : micro [le]

Almanca'da Mikro : mikro

Rusça'da Mikro : pref. микро-