Miktar nedir, Miktar ne demek

Miktar; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

 • Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğalabilen durumu, nicelik.
 • Ölçü

"Miktar" ile ilgili cümle

 • "Yapılan yardımın miktarı artırıldı."

Miktar anlamı, tanımı:

Eser miktarda : Belli belirsiz miktarda, çok az ölçüde.

Teşehhüt miktarı : Çok kısa bir süre.

Ölçü : Değer, itibar. Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu. Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı. Ölçüt. Ölçme sonucu bulunan rakam. Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi. Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin. Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan. Belirlenmiş boyut.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Nicelik : Bir şeyin eşit parçalara bölünebilen ve ölçülebilir olan yanları. Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen veya azalıp çoğalabilen durumu, kemiyet, miktar, kantite. Genellikle sayılabilen, toplamı doğrudan sayı olarak belirtilebilen genel özellik.

 

Miktar analizi : nicel analiz (kimya)

Miktar esaslı sübvansiyon : Devlet tarafından üreticilere bir mal veya üretim faktörünün birimi başına verilen sübvansiyon.

Miktar esaslı tarife : Dışalımı yapılan malların özelliğine göre metre, litre, kilogram, ton ya da adet gibi fiziki birim başına uygulanan tarife. krş. değer esaslı tarife

Miktar esaslı vergi : Matrahı malın özelliğine göre metre, litre, kilogram, ton ya da adet gibi fiziki birim olan vergi. krş. değer esaslı vergi

Miktar indirimi : Büyük hacimli satın almalarda, alınan mal miktarına dayanarak fiyatta yapılan indirim.

Miktar karteli : Azel piyasasındaki işletmelerin, hukuki varlıklarını korumaları koşuluyla, belirli bir miktarın üzerinde mal sunmama konusunda yazılı ya da sözlü olarak örtük biçimde anlaşmaları. krş. bölge karteli, faiz karteli, fiyat karteli, kartel

Miktar kısıtlaması : Ülke çıkarlarını, üretici veya tüketiciyi korumak amacıyla hükümet tarafından malın üretimi, tüketimi, dışalımı veya dışsatımının kısıtlanması. krş. kota

Miktar kotalaması : Belirli bir tarımsal ürünün üretim miktarının çiftçi veya ülke düzeyinde sınırlandırılması. krş. global miktar kotalaması, bireysel miktar kotalaması

Miktar zarfı : [Bakınız: azlık-çokluk zarfları] [Bakınız: azlık çokluk zarfı]

Miktar ile ilgili Cümleler

 • Bol miktarda su iç.
 • Onun sadece küçük bir miktar parası vardı.
 • Onların bol miktarda yiyecekleri var.
 • Ben siyah çayı kahveye tercih ederdim ama son zamanlarda ikisinden de çok miktarda içiyorum.
 • Miktarı göz önünde bulundurmaksızın,Brian gelecek haftaya kadar doğru,tam miktar istiyor.
 • Bu iki şişede farklı miktarlarda ilaç var.
 • Tom'a yüklü miktarda para miras kaldı.
 • Develer hörgüçlerinde çok miktarda yağ depolayabilir.
 • Miktarlar sınırlı.
 

Diğer dillerde Miktar anlamı nedir?

İngilizce'de Miktar ne demek? : adj. quantitative

n. quantity, amount, proportion, deal, measure, number, portion, quantum, sum, supply, quanta

Fransızca'da Miktar : quantité [la], nombre [le], somme [la]

Almanca'da Miktar : n. Anzahl, Ausmaß, Betrag, Gabe, Größe, Menge, Quantum, Wucht

adj. groß

Rusça'da Miktar : n. количество (N), размер (M), уровень (M)

adj. количественный