Militanlık nedir, Militanlık ne demek

  • Militan olma durumu

Militanlık anlamı, tanımı:

Militan : Bir düşüncenin, bir görüşün başarı kazanması için savaşan, mücadele eden kimse. Mücadelesini zor kullanarak ve yasa dışı yollarla yapan taraftar. Bir siyasal örgütün etkin üyesi.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Olma : Olmak işi.