Militanlaşmak nedir, Militanlaşmak ne demek

  • Militan olmak, militan durumuna girmek

Militanlaşmak kısaca anlamı, tanımı:

Militan : Bir siyasal örgütün etkin üyesi. Bir düşüncenin, bir görüşün başarı kazanması için savaşan, mücadele eden kimse. Mücadelesini zor kullanarak ve yasa dışı yollarla yapan taraftar.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Girmek : Ağrı, sancı başlamak, saplanmak. Erişmek, ulaşmak. Zaman anlamlı kavramlar için gelmek. İncelemek, ayrıntılara inmek. Tecavüz etmek, geçmek. Yazılmak, başlamak. Dışarıdan içeriye geçmek. Yeni bir duruma geçmek, dönüşmek. Sığmak. Almak, fethetmek. Kavgaya tutuşmak. Yemek yemek. Katılmak. Girişmek, başlamak. Bir şeyin yapımında, birleşiminde yer almak. Bulaşmak. Sulu bir şeyin veya su dolu bir yerin içine batmak veya dalmak. İyice anlamak, iyice bilmek. Yüklenmek.

Olmak : Bir ad veya sıfatın belirttiği durumu almak. Bulunmak. Uygun düşmek, yerinde görülmek. Uymak, tam gelmek. Hazırlanmak, hazır duruma gelmek. Bir kuruluşla, örgütle ilgili bulunmak, mensup olmak. Herhangi bir durumda bulunmak. Yetişmek, olgunlaşmak. Gerçekleşmek veya yapılmak. Ek fiilin geniş zamanı olan -dır (-dir) anlamında kullanılan bir söz. Hastalığa yakalanmak, tutulmak. Bir şeyi elde etmek, edinmek. Bir durumdan başka bir duruma geçmek. Sarhoş olmak. Sürdürmek, yürütmek. Bir şey, birinin mülkiyetine geçmek. Yol açmak. Bir yerde doğmuş, yaşamış olmak. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak. Bir olayla karşılaşmak, başına kötü bir şey gelmek. Sıfat-fiil eki almış kelimelerle birlikte başlama, bitirme vb. bildiren fiilleri oluşturur. Geçmek, tamamlanmak. Yaklaşmak, gelip çatmak. Yitirmek, elinden kaçırmak.