Militanlaştırmak nedir, Militanlaştırmak ne demek

  • Militan durumuna getirmek

Militanlaştırmak anlamı, kısaca tanımı:

Militan : Bir düşüncenin, bir görüşün başarı kazanması için savaşan, mücadele eden kimse. Bir siyasal örgütün etkin üyesi. Mücadelesini zor kullanarak ve yasa dışı yollarla yapan taraftar.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır.

Getirmek : Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar. Sebep olmak, ortaya çıkarmak. Erişmek veya eriştiğini sanmak. İleri sürmek. Gelmesini sağlamak. Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak. Sağlamak. Bir makama atamak veya seçmek. İletmek, bildirmek.