Millet nedir, Millet ne demek

Millet; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"Millet" ile ilgili cümle

 • "Millet tütün paralarını alınca borcunu öder." - N. Cumalı
 • "Şu kadın milletinin kıskançlığının hiç sonu yok." - A. Midhat

Yerel Türkçe anlamı:

Ahali, halk, topluluk

Millet hakkında bilgiler

Millet ya da ulus, çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, ülkü, duygu, gelenek ve görenek birliği olan insanların oluşturduğu topluluk. Ulus ya da Millet adı verilen bu topluluk tanımı feodalitenin yıkılışı ve kapitalist düzenin oluşumu sürecinde ortaya çıkmıştır.

Millet ile ilgili Cümleler

 • Merhaba, millet.
 • Engellemeleriniz yüzünden milleti cümle eklemeye ve çevirmeye soğutuyorsunuz.
 • Millet, bu sadece yeterince iyi değildi.
 • Millet silahlanmaya başladı.
 • Millet size bir şey sormama izin verin.
 • Buraya herkes dil öğrenmek için geliyorlar. Çevirirken hata yaptı diye onları engelleyenler yöneticiliği sonradan görmüş gibi davranıyorlar. Yönetici öyle olunmaz. Yardımcı olacağına milletin nefretini kazanıyorlar.
 • Dinle millet!
 • Birleşmiş Milletler binası çok etkileyici.
 • Millet kralın ölümünün yasını tuttu.
 • Millet beraber gelişmeli ve alım gücü bireyler arasında daha adil dağıtılmalı.
 • Millet sandıkta bunlara cevabını verdi.
 • Onları hataları yüzünden acımasızca yargılarken kendi hatalarınızı ise hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsunuz. Bunu millet görüyor.
 • Millet yuvarlak masanın etrafında toplandı.
 • Birleşmiş milletler uluslararası bir organizasyon.
 

Millet anlamı, kısaca tanımı:

Çoğunluk : Sayı üstünlüğü, ekseriyet, azınlık karşıtı.

Aynı : Aralarında ayrım olmayan. Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Başkası değil, yine o. Benzer.

Toprak : Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü. Arazi, tarla. Kara. Memleketli. Yer kabuğunun bu bölümünden yapılmış. Ülke.

Tarih : Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz. Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı. Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyeti inceleyen bilim. Tarih kitabı. Tarih dersi.

Duygu : Duyularla algılama, his. Önsezi. Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği. Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik. Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim.

Ülkü : Gerçekte olmayıp yalnız düşüncede tasarım biçiminde var olan, yalnızca düşünce ile kavranabilen şey, ideal. İnsanı duyular dünyasının üstüne yükselten ve hiçbir zaman tam olarak gerçekleştirilemeyecek olan, yalnızca erişilmesi istenen amaç olarak kalan kılavuz ilke, mefkûre, ideal, vizyon. Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ideal.

 

Gelenek : Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, anane, tradisyon.

Görenek : Bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığı, âdet.

Birli : As. Bir parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden bir tane bulunan.

İnsan : Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse). Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı. Âdemoğlu, âdem evladı.

Ulus : Millet. Bartın iline bağlı ilçelerden biri.

Topluluk : Sanatçı grubu. Aynı türden canlıların bir araya gelmesiyle oluşan küme. Aynı yerde bulunan insan kalabalığı. Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet. Vücudun dolgun olma durumu. Müzik eserlerini birden fazla ses veya sazla seslendirmek için oluşturulan grup, ansambl.

Milletin ağzı torba değil ki büzesin : "başkalarının söyleyeceklerine engel olamazsınız" anlamında kullanılan bir söz.

Milletlerarası : Uluslararası.

Millet meclisi : Bu kurulun toplandığı yapı. Milletvekillerinin oluşturduğu kurul.

Milletsever : Milletini seven (kimse).

Milletvekili : Anayasaya göre millet meclisine seçimle giren millet temsilcisi, mebus, parlamenter, vekil.

Sineyimillet : Halk içi, halk kucağı.

Yetmiş iki millet : Bütün insanlar.

Erkek milleti : Toplumun erkek cinsten oluşan bölümünün tümü.

Karı kız milleti : Toplumun dişi cinsten oluşan bölümünün tümü.

Milletçe : Millet tarafından, millete göre, millet olarak.

Milletlerarasıcı : Uluslararasıcı.

Milletlerarasıcılık : Uluslararasıcılık.

Milletseverlik : Milletsever olma durumu.

Millettaş : Aynı milletten olanlardan her biri.

Milletvekilliği : Milletvekilinin görevi, mebusluk, parlamenterlik.

Bağımsız milletvekili : Herhangi bir partinin adayı olmadan seçilen veya herhangi bir partiye bağlı olmayan milletvekili, bağımsız.

Toplu : Hepsi bir arada bulunan, toplanmış. Vücutça dolgun. Bir arada, bütün, kombine. Topunu, tamamını, bütününü içine alan. Topu olan. Düzenlenmiş, dağınık olmayan.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Herkes : İnsanların bütünü, cümle âlem.

Benzer : Benzeşim. Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil. Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör.

Tanım : Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtme veya açıklama, tarif.

Feodalite : Derebeylik.

Yıkılış : Yıkılma işi.

Milletbahçesi : Yazma kenar oyası motifi. (*Yalvaç -Isparta)

Milletbaşı : Osmanlı döneminde; Hıristiyan mahalle ve köylerinin yönetim işlerine bakmak üzere kocabaşı ile birlikte seçilen kişilerden her biri.

Milletin ağzı torba değil ki büzesin : “başkalarının söyleyeceklerine engel olamazsınız” anlamında kullanılan bir söz. İlgili cümle: "“Milletin ağzı torba değil ki, iki gözüm, dikesin. Herkes dilediği hikmeti savurmakta muhtardır.”" N. Hikmet.

Milletleşme : Milletleşmek durumu.

Milletleşmek : Millet durumuna gelmek.

Milletvekilliği dokunulmazlığı : Görevlerini geniş bir söz ve düşünce özgürlüğü içinde yapabilmeleri, ceza kovuşturmasından korunmaları için yasaca milletvekillerine ve senatörlere tanınan hak.

Diğer dillerde Millet anlamı nedir?

İngilizce'de Millet ne demek? : n. type of grass that is cultivated for its grain which is mostly used as fodder, grain harvested from millet grass

n. Millet, family name

n. canary seed, millet, type of grass that is cultivated for its grain which is mostly used as fodder

Fransızca'da Millet : [le] darı

Almanca'da Millet : n. Nation

Rusça'da Millet : n. нация (F), народ (M), публика (F)

adj. общенациональный