Milliyetsiz nedir, Milliyetsiz ne demek

Milliyetsiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Millet sevgisi olmayan, millî duyguları zayıf (kimse)
  • Herhangi bir milletin uyruğunda olmayan.

Milliyetsiz anlamı, kısaca tanımı:

Milliyet : Millete özgü olma veya millî olma durumu, ulusallık. Bağlı bulunan millet, tabiiyet.

Milli : Mil içeren.

Milliyetsizlik : Milliyetsiz olma durumu.

Millet : Bir yerde bulunan kimselerin bütünü, herkes. Benzer özellikleri olan topluluk. Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus.

Sevgi : İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu.

Duygu : Duyularla algılama, his. Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik. Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği. Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim. Önsezi.

Zayıf : Kişilik ve ruhsal yönden gereği kadar güçlü olmayan. Enerjisi, etkisi, yoğunluğu az olan. Sağlamlığı, dayanıklılığı olmayan. Başarısızlığı gösteren not. Önemli, güvenilir olmayan. Bilgi yönünden yeterli olmayan, yeteneksiz. Eti, yağı az olan, sıska, cılız, arık (insan veya hayvan). Görevini yapacak yeterli gücü olmayan. Çok az.

 

Herhangi : Belli olmayan, özellikleri iyice bilinmeyen, rastgele.

Bir : Beraber. Bir kez. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Sayıların ilki. Aynı, benzer. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Tek. Bu sayı kadar olan. Sadece. Ancak, yalnız. Eş, aynı, bir boyda.

Diğer dillerde Milliyetsiz anlamı nedir?

İngilizce'de Milliyetsiz ne demek? : bereft of national feeling, lacking in patriotism, unpatriotic.